ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL) Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma fredagen den 24 november 2023 kl. 10.00, Karlavägen 58, 5tr, Stockholm.
Uppdatering av metaller på Kallmorafältet Marknadsläget gällande de metaller som påträffats i borrkärnor på undersökningstillstånd Kallmora i Norberg kommun.
Sommarens borrprogram bekräftar Kallmorafältets potential. Följande metaller påträffades vid borrningarna: zink, bly, silver, koppar, järn, mangan, magnesium samt REE metaller.
Analyssvaren har försenats, preliminärt erhålls svaren vecka 4 2023. Holmasjön Prospektering AB skickade i månadsskiftet oktober-november 2022 in 77,85 meter borrkärnor på analys av totalt 419 meter.
Masify Capital AB (publ) årsredovisning 2021 Viktiga händelser under räkenskapsåret Under räkenskapsåret har verksamheten varit koncentrerad runt att förädla dotterbolaget Holmasjön Prospektering AB, innefattande en helt ny...
Masify Capital AB (publ) årsredovisning 2020 Masify Capital AB årsredovisning 2020 finns tillgänglig att ladda ner nedan samt på bolagets hemsida. Masify Capital AB Floragatan 8 114 32, Stockholm [email protected]  https://ww...
Masify Capital AB (publ) årsredovisning 2019 Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång. Viktiga händelser under räkenskapsåret Bolaget genomförde en kontantemission om sammanlagt 2 714 292...
77,85 meter av totalt 419 meter borrkärna skickas för analys 55 prover (77,85 meter) från borrkärnorna har skickats på analys gällande koppar, zink, bly, silver, järn samt sällsynta jordartsmetaller.
Holmasjön Prospektering AB söker finansiering från ERMA (European Raw Material Alliance) för borrprogram samt ansökan om bearbetningskoncession. Holmasjön Prospektering AB ansöker om finansiering från ERMA avseende undersökningstillstånd Kallmora nr 3 för ett omfattande borrprogram jämte ansökan om bearbetningskoncession.
Kommuniké från årsstämma 2 november 2022 Årsstämman i Masify Capital AB (publ), org.nr 556611-6934, ("Masify" eller "Bolaget") hölls den 2 november 2022, kl 10.00 i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna äre...
Kartering av borrkärnor från Kallmora bekräftar koppar, zink och bly Karteringen från 2022 års borrkampanj resulterade i ett stort antal zoner med koppar, zink och bly. I samtliga hål bekräftades innehåll av mineraler.
ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL) Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma onsdagen den 2 november 2022 kl. 10.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.
Femte hålet avslutades på 110,35 meter. Femte och sista hålet i denna borrkampanj på Kallmora avslutades på 110,35 meter i torsdags. Flera zoner med mineraler påträffades.
Fjärde borrhålet avslutades på 78,85 meter. Det fjärde borrhålet i denna borrkampanj är nu färdigborrad. Hålet borrades till 78,85 meter och flera zoner med mineraler påträffades.
Rikligt med zink och bly i tredje borrhålet på Kallmora Tredje borrhålet i borrkampanjen på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 avslutades på 70,65 meter. Flera intressanta zoner påträffades varav en med rikligt med zink och bly.
Andra borrningen avslutades på 83,35 meter Det andra borrhålet i borrkampanjen på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 är nu färdigborrat. Hålet borrades till 83,35 meter och flera zoner med mineraler påträffades.
Första borrhålet avslutades på 76,5 meter Det första borrhålet i denna borrkampanj är nu färdigborrat. Hålet borrades till 76,5 meter och flera zoner med mineraler påträffades.
Borrkampanjen på Kallmora har påbörjats Borrkampanjen på Kallmora omfattar fem hål om totalt 400 meter på den västra anomalin.

Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335