Aktuell och djupgående bolagsinformation

Med lättillgänglig finansiell information direkt från bolagen hjälper vi investerare att fatta bättre beslut – enkelt, gratis och användarvänligt!

Pressmeddelanden

REG
Förnyat förtroende för Anegys största kund BrandBees helägda dotterbolag, Anegy har fått förnyat förtroende från sin största kund. Parterna har enats om ett treårigt avtal, med ett beräknat totalt ordervärde om strax över...
REG
Kommuniké från årsstämma Den 17 juni 2024 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman. • Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för...
REG MAR
Dotterbolaget Innowearable ingår avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Tekmovil LLC Innowearable AB ("Innowearable") har idag undertecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av inkromet i Tekmovil LLC, vilket är avsett att placeras i ett nytt bolag. Förvärvet...
REG MAR
Zhoda Investments nyemission övertecknad Zhoda Investments ("Zhoda") har framgångsrikt slutfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen som övertecknades med 11% tillför bolaget 10,5 mil...
REG MAR
Zhoda Investments' rights issue oversubscribed Zhoda Investments ("Zhoda") has successfully completed an issue of shares with preferential rights for shareholders. The issue was oversubscribed by 11 percent and raised SEK 10....
Eevia Health accepted as partner in the FOOD 2.0 - ECOSYSTEM Eevia Health Plc ("Eevia" or "The Company") has been accepted by Valio as an ecosystem partner in the FOOD 2.0  program supported by Business Finland. Valio, a leading food and d...
REG
Kommuniké från årsstämma i Caybon Holding AB den 14 juni 2024 Vid årsstämma i Caybon Holding AB, org.nr 559049-5056, ("Bolaget") den 14 juni 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten...
REG
Report from the annual general meeting in Caybon Holding AB on 14 June 2024 At the annual general meeting (the "AGM") in Caybon Holding AB, reg. no. 559049-5056, (the "Company"), on 14 June 2024, the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. Fo...
REG MAR
Sensys Gatso har valts ut som leverantör för att leverera system för restidsmätning i Nederländerna, med en beräknad intäkt på 84 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, valts ut som en av fyra leverantörer i en upphandling för...
REG
Proposal for New Board Members ahead of the Annual General Meeting on June 28th, 2024 Resqunit AB (publ) ("Resqunit"), June 14th, 2024, Stockholm: As stated in the notice convening the Annual General Meeting on June 28th, 2024, published May 29th, 2024, the Board...
REG MAR
Kommuniké från årsstämma 2024 Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm fredagen den 14 juni 2024 och det beslutades att bifalla förslagen enligt kallelsen.
REG
Kommuniké från årsstämma 20240613 Raytelligence AB (publ) höll årsstämma den 13 juni 2023 i bolagets lokaler i Stockholm. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag. Till stämmans ordförande valdes Ben Hedenberg.

Finansiell kalender

Curira Årsstämma Årsstämma

Aktieägarna i Curira AB, org.nr 556979-1477, kallas till stämman onsdagen den 19 juni 2024 kl. 13:00 i Convendum:s lokaler, Kungsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 12.00.

LC-Tec Fortsatt årsstämma Årsstämma
Fleming Properties Emission - teckningstid avslutas Övrig händelse
Free2Move Fortsatt årsstämma Årsstämma

Free2Move Holding AB (publ) höll under tisdagen den 11 juni 2024 årsstämma för verksamhetsåret 2023. Stämman beslutade att fortsatt årsstämma ska hållas den 26 juni 2024 klockan 14.00 på adressen Free2Move Holding AB, c/o Convendum, Nybrogatan 17 i Stockholm.

Time People Group Bokslutskommuniké och delårsrapport 1 februari - 30 april 2024 (Q4) Bokslutskommuniké
Move About Extra bolagsstämma Övrig händelse
Arctic Minerals Årsstämma 2024 Årsstämma
Gabather Årsstämma 2024 Årsstämma
Athanase Innovation Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
CDON Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
KlaraBo Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport

Ska du skicka finansiell information?

Bli kund hos beQuoted idag och få tillgång till kraftfulla lösningar som hjälper dig att nå dina kommunikationsmål.

Kom igång idag

Dagens händelser

Årsstämma