Aktuell och djupgående bolagsinformation

Med lättillgänglig finansiell information direkt från bolagen hjälper vi investerare att fatta bättre beslut – enkelt, gratis och användarvänligt!

Pressmeddelanden

REG MAR
Vi har etablerat oss som ett tillväxtföretag i en sektor som drivs av starka megatrender Försäljningen ökade med 79% till 101,8 MSEK (56,8) och bruttomarginalen förbättrades till 56,8% (26,3) under fjärde kvartalet 2022, drivet av PowerCells framgångsrika industriali...
REG MAR
Bokslutskommuniké juli 2021 - december 2022 Oktober - december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 6 215 KSEK (7 078) • Rörelseresultatet uppgick till -10 697 KSEK (-9 195) • Resultat efter finansiella poster uppgick ti...
PowerCell etablerar sig lokalt i USA, som ett resultat av ökad efterfrågan från kunder PowerCell, en världsledande aktör inom vätgaselektriska lösningar, ska nu etablera lokal närvaro på den betydande USA-marknaden. PowerCell möter ett starkt intresse från kunder o...
REG MAR
Seamless meddelar lägre resultat för Q4 och inleder kostnadsbesparingsprogram Finansiellt utfall för Q4  2022 Under fjärde kvartalet 2022 var koncernens organiska tillväxt negativ, framförallt på grund av förseningar av projekt som enligt tidigare prognos...
REG MAR
Seamless announces lower results for Q4 and initiates cost-cutting program Update on Q4 results 2022 During the fourth quarter of 2022, the group's organic growth was negative, mainly due to delays in projects that, according to previous forecasts would...
Inbjudan till presentation av Teqnions Bokslutskommuniké Teqnions Bokslutskommuniké 2022 kommer att publiceras klockan 08:08 den 13 februari. Ni är välkomna att träffa oss från klockan 10:08 samma dag då vi öppnar en livestream på YouT...
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEXIAN AB (PUBL) Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget") kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på...
Move About Group AB vidtar omfattande åtgärder inom segmentet publika elbilpooler - ett 20-tal pooler stängs ned Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") uppdaterar marknaden om förändringar i verksamheten. Move About har från och med andra halvåret 2022 genomfört en omfattande an...
REG
Teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas till cirka 25 procent och Imsys AB tillförs cirka 1,2 MSEK Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission...
REG
Dicot AB genomför riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2023. Dicot AB (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie...
AAC Clyde Space wins SEK 6.1 M order 2023-02-08 AAC Clyde Space AB (publ)AAC Clyde Space has won a USD 0.59 M (approx. SEK 6.1 M) order for reaction wheels to be used on a number of small satellites.  The order come...
Subsidiary Joma Gruver recruits former Norwegian minister as strategic advisor and head of communication Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") is, as previously announced, via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, working with the permit process in Norw...

Finansiell kalender

Unibap Bokslutskommuniké 21/22 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
SeaTwirl Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Gapwaves Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Teqnion Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JonDeTech Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Plexian Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Teqnion Presentation av Teqnions Bokslutskommuniké PRESENTATION

Teqnions Bokslutskommuniké 2022 kommer att publiceras klockan 08:08 den 13 februari. Ni är välkomna att träffa oss från klockan 10:08 samma dag då vi öppnar en livestream på YouTube. Vi närvarar i rutan med Johan, Carina och Daniel. Först går vi kort igenom rapporten för att sedan lägga mesta tiden på frågor. Det går bra att ställa frågor under streamen. 

Klicka här eller följ länken nedan för att hitta till livestreamen på YouTube.

https://youtube.com/live/KhIrFWag0LM?feature=share

Preservia Hyresfastigheter Bokslutskommuniké för perioden maj - dec 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Xavi Solutionnode Extra bolagsstämma EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Swedavia Bokslutskommuniké 2022 ÅRSREDOVISNING
KlaraBo Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Doxa Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Move About Nyemission EMISSION
Imsys Extra bolagsstämma EXTRA BOLAGSSTÄMMA
KlaraBo Resultatpresentation fjärde kvartalet PRESENTATION
Ferroamp Bokslutskommuniké Q4 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
LifeClean Bokslutkommunike 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Dividend Sweden Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Archelon Natural Resources Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
CDON Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Dagens rapporter

Ska du skicka finansiell information?

Bli kund hos beQuoted idag och få tillgång till kraftfulla lösningar som hjälper dig att nå dina kommunikationsmål.

Kom igång idag

Pågående emissioner

Dagens händelser

Bokslutskommuniké