Pressmeddelanden

Försäljningen på MavshackLive.in ökade med nästan 29% under maj månad Under maj månad ökade MavshackLive.in försäljningen med 29% jämfört med föregående månad. Det är en klar ökning av tillväxten mot tidigare månader där försäljningen legat stabilt...
REG
Eevia Health publishes information memorandum regarding the rights issue Eevia Health Plc, ("Eevia" or "The Company") publishes an information memorandum regarding the invitation to subscribe for shares in Eevia today. The information memorandum, incl...
REG
NEW CORRECTION: Eevia Health publishes restated Interim Report Q1 2024 DUE TO TECHNICAL ERROR, THE SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS WAS NOT UPDATED IN THE CORRECTION JUST RELEASED. THIS RELEASE HAS THE CORRECT SUMMARY OF UPDATED FINANCIAL FIGURES.Eevia...
REG
CORRECTION: Eevia Health publishes restated Interim Report Q1 2024 Eevia Health Plc, ("Eevia" or "The Company") publishes restated Q1 2024 Interim report due to differences between the statutory Financial Statements for 2023 that was published F...
REG
Material inhämtat från Varphögen på Kallmora i syfte att genomföra provanrikning Vid fältarbete under vecka 23 och 24 har material i form av malminnehållande sten inhämtats. Syftet med insamlingen är att skicka massan på provanrikning samt analys. Holmasjön h...
REG
Volvo Cars ökar affären på GEPS™ från H&D Wireless Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS™ erhållit en tilläggsorder från Volvo Personvagnar AB för en fördubbling av antalet for...
Lansering av Marine System 225, en vidareutveckling av vårt marina produkterbjudande PowerCell är stolta över att introducera Marine System 225, ett kraftfullt, men ändå kompakt och avancerat maritimt kraftgenereringssystem som bygger på framgångarna med Marine S...
REG MAR
Styrelsen i H&D Wireless beslutar om tidigare aviserad företrädesemission om cirka 8,6 MSEK Styrelsen för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har idag, den 11 juni 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolag...
PILA PHARMA PRESENTS TOMORROW AT "AKTIESPARARNA" PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) announces that it will present tomorrow at the Aktiespararna's "Store Aktiedagarna" event.
REG MAR
Lipigon tillförs cirka 4,4 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 till cirka 85,5 % teckningsgrad Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3. Innehavare av teckningsoptioner utnyttjade 21 908 23...
REG MAR
Kommuniké från årsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 11 juni 2024 Free2Move Holding AB (publ) höll under tisdagen den 11 juni 2024 årsstämma för verksamhetsåret 2023. Stämman beslutade att fortsatt årsstämma ska hållas den 26 juni 2024 klockan...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Move About Group AB Aktieägarna i Move About Group AB, org.nr 559311-9232 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 juni 2024 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52 i Göt...
REG
Free2Move tar upp lån för att säkra fortsatt utveckling NGM Nordic SME-listade Free2Move Holding AB, "Bolaget", har upptagit lån om  2,0 MSEK från dess största aktieägare Soffloch Advice i syfte att säkra en sund tillväxt   NGM Nordic...
REG
Kommuniké från årsstämma i Africa Resources AB (publ) Årsstämman 2024 i Africa Resources AB (publ), org.nr 556693-8014, ("Bolaget") avhölls idag, den 11 juni i 2024, i Stockholm varvid aktieägarna huvudsakligen fattade följande besl...
REG
Logistri Fastighets AB - genomför förvärv av en fastighet i Stockholm Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att bolaget genomfört ett "sale & lease back" förvärv av fastigheten Järfälla Jakobsberg 18:27. Fastigheten är fullt uthy...
Sensys Gatso har börjat skicka ut varningsmeddelanden enligt plan i Ghana Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har från och med den 4 juni 2024 via sin 40% joint venture-andel i Nationwide Traffic Management & Enforcement...
REG
XP Chemistries meddelar att samtliga frågor från EFSA har besvarats cirka tre veckor före utsatt deadline. Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") meddelar att Bolaget har besvarat samtliga frågor från EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) angående Bolagets ansöka...