Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från årsstämma i Bonzun AB (publ) den 8 december 2023 Stämman fattade följande beslut: · Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. · Stämman beviljade styrels...
Gabathers vd har tecknat units i den pågående företrädesemissionen Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets vd, Michael Robin Witt, har tecknat units i den pågående företrädesemissionen som kommunicerades den 27...
Backaheden Fastighets AB förvärvar fastighet i Varberg Backaheden Fastighets AB, genom dotterbolaget Backaheden Midco 3 AB ("Backaheden") har idag via bolaget TBP 3 AB ("Bolaget") förvärvat fastigheten Varberg Sparrhornet 3 ("Fastigh...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Archelon Natural Resources Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "ANR") har den 8 december 2023 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fatta...
REG MAR
Disciplinnämnden ålägger Mavshack att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande tio årsavgifter Aktierna i Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm AB:s ("Börsen") handelsplattform Nasdaq First North Growth Market. Bolaget...
REG MAR
Precio Fishbone förvärvar minoritetsandelen i dotterbolag Precio Fishbone etablerade 2017 ett kontor i Köpenhamn tillsammans med det danska bolaget EMO Invest ApS. Satsningen har varit mycket lyckosam och kontoret är centralt för framgå...
REG
Transfer Group AB inleder samarbete med Arabian Development and Marketing Co. för marknadsintroduktion i Gulfstaterna Transfer Group AB har ingått ett samarbetsavtal med Arabian Development and Marketing Co., Ltd. (ADMC). Detta avtal markerar inledningen av ett gemensamt projekt för att utforska...
REG
Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ) Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån. Vinstand...
REG MAR
Urb-it's application for bankruptcy granted Urb-it AB (publ) (the "Company") communicated yesterday (December 6, 2023) that the Company's board of directors decided to submit an application to the Stockholm District Court...
REG MAR
Dividend Sweden avser förvärva aktieportfölj Dividend Sweden har idag tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva en portfölj av aktier från eBlitz Group AB. Betalning planeras ske genom en riktad emission om 47,5 mi...
Mavshack.com - Avvecklar sitt Nordiska filmpaketet för att fokusera på Mellanöstern Mavshack fortsätter sin strategiska omstrukturering för att effektivisera verksamheten och sänka kostnader, som en konsekvens av detta kommer bolaget att avveckla sina filmpaket...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB december 2023 Brandbee Holding AB har idag, den 7 december 2023, haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.  Beslut om...
REG MAR
WPTG signs Letter of Intent to acquire data services provider - CynoTech White Pearl Technology Group (WPTG) intends to make a strategic acquisition of a majority stake in CynoTech, for 1,1 million SEK in cash and shares. The exact terms and the aquis...
REG MAR
WPTG skriver avsiktsförklaring om förvärv av datatjänstleverantören - CynoTech White Pearl Technology Group (WPTG) avser genomföra ett strategiskt förvärv av en majoritetsandel i CynoTech för 1,1 miljoner SEK i kontant betalning och aktier. Förvärvet och ex...
Analysguiden: Lipigons fas II-studie kan visa effekt på viktiga biomarkörer Lipigon förväntas under nästa år starta en mindre fas II-studie på patienter med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer och diabetes. Enligt Analysguiden kan Lipigon potentiellt vis...
REG MAR
Kallelse till extra bolagsstämma i Adventure Box Technology AB (publ) Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr 556963-6599 ("Adventure Box" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas tisdagen den 9 januari 20...
REG MAR
Notice of Extraordinary General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ) The shareholders of Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 ("Adventure Box" or the "company"), are hereby summoned to an Extraordinary General Meeting on Tuesda...
REG MAR
Adventure Box har idag beslutat om riktade nyemissioner och tillförs sammanlagt cirka 2,95 MSEK, villkorat av bolagsstämmans godkännande Styrelsen för Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") har idag beslutat om en kapitalanskaffning varigenom Bolaget tillförs cirka 2,95 MSEK genom rik...