Pressmeddelanden

JonDeTechs vd Dean Tosic berättar lite mer om JIRS40, den paketerade IR-sensors som lanserades den 1 februari, 2023 Varför lanseras JIRS40 nu?  Vi väljer att ta in JIRS40 då denna produkt är paketerad och därmed möjliggör försäljning till en bredare kundbas än övriga produkter i dagsläget. Vad...
JonDeTech CEO Dean Tosic tells us a little more about JIRS40, the packaged IR sensor launched on February 1, 2023 Why is JIRS40 being launched now?   We choose to bring in JIRS40 as this product is packaged and thus enables sales to a broader customer base than other products in our current...
PowerCell utvecklar nästa generations bränsleceller till flyg som en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking PowerCell har gått med i Newborn-projektet, en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking som har som mål att utveckla miljömässigt hållbart flyg. Projektet kommer at...
REG MAR
Företrädesemissonen i Coegin Pharma blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 15,3 MSEK genom företrädesemissionen DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHW...
REG
VD och grundare tecknar för mer än tidigare kommunicerat. I samband med publiceringen av Bonzun AB:s (publ) ("Bonzun eller Bolaget") memorandum för den pågående företrädesemissionen kommunicerades att Bolagets VD, tillika grundare, Bonn...
REG MAR
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 100,41 för januari 2023 Stockholm den 3 februari 2023 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån....
Zesec genomför framgångsrik installation med FastPark i Malmö Som en del av partnerskapet med FastPark har Zesecs produkter och tjänster framgångsrikt installerats hos Stena Fastigheter i Malmö av Great Security
REG MAR
Kommuniké om beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fattat på extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 2 februari 2023 Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157 ("Bolaget"), höll under torsdagen den 2 februari 2023 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") där beslut fattades om nyemission m...
REG MAR
Kommuniké om beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna fattat på extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 2 februari 2023 Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157 ("Bolaget"), höll under torsdagen den 2 februari 2023 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") där beslut fattades om nyemission m...
REG MAR
Kommuniké från extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 2 februari 2023 Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157 ("Bolaget"), höll under torsdagen den 2 februari 2023 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") varvid följande huvudsakliga beslut...
REG
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SMART VALOR AG Holders of Swedish Depository Receipts ("SDRs") are hereby invited to vote by proxy at the Extraordinary General Meeting ("EGM") of SMART VALOR AG, reg. no. CHF-306.481.585 (the...
REG MAR
Georg Jensen A/S has successfully issued a EUR 40m 2.25-year senior secured bond Georg Jensen A/S ("Georg Jensen" or the "Company") has successfully issued senior secured bonds in the amount of EUR 40m with a final maturity date of 14 May 2025 (ISIN: SE001976...
REG MAR
Swedavia utser Kristina Ferenius till ny CFO Swedavia utser Kristina Ferenius till ny CFO samt ny ledamot i Swedavias koncernledning. Kristina tillträder tjänsten senast 1 augusti.
REG MAR
Swedavia appoints Kristina Ferenius as new CFO Swedavia has appointed Kristina Ferenius to be its new CFO as well as a new member of Swedavia's Group management team. She will assume the position by August 1.
Invitation to presentation of CDON's Q4 and full year (year-end) report 2022 CDON AB (publ) ("CDON") will publish its report for the fourth quarter and full-year 2022 ("the year-end report 2022"), on Thursday, 16 February 2023 at 14:00 CET. On the same da...
REG
RÄTTELSE: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB I en tidigare version av denna kallelse som offentliggjordes den 2 februari 2023 klockan 08.55 angavs felaktigt i förslaget i punkten 8 att två (2) uniträtter berättigar till tec...
REG
Rättelse: Raytelligence föreslår en företrädesemission av units om cirka 12 MSEK I en tidigare version av detta pressmeddelande som offentliggjordes den 2 februari 2023 klockan 08.15 angavs felaktigt i ett stycke att teckningskursen i företrädesemissionen upp...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB (publ) Aktieägarna i Minesto AB (publ), org.nr 556719-4914 ("Minesto" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari 2023 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås...