Denna Integritetspolicy gäller från och med den 1 september 2021. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Innehåll

 • Omfattning och samtycke
 • Personuppgiftsansvarig
 • Insamling av personuppgifter
 • Användning av personuppgifter
 • Utlämnande av personuppgifter
 • Cookie, webb-beacons och liknande teknik
 • Spam, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet
 • Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter
 • Säkerhet och lagring av personuppgifter
 • Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter
 • Dina rättigheter
 • Kontakta oss

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för beQuoteds webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet "personuppgifter" för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy med 30 dagars varsel för befintliga användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.

Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på beQuoteds webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och beQuoted är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Personuppgiftsansvarig

beQuoted AB, Sturegatan 32, 114 36 Stockholm, Sverige (nedan benämnt "beQuoted") är personuppgiftsansvarig. beQuoted är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du nyttjar ett konto hos oss så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige eller på annat håll i världen, såsom i USA.

Vi samlar in följande typer av information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg, för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse och mer relevant innehåll.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer, tjänster och verktyg eller klickar på innehåll, så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, hänvisande URL, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg. Detta omfattar:

 • information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och kontaktinformation;
 • transaktionsrelaterad information baserat på dina aktiviteter på webbplatserna (såsom vilka nyheter du är intresserad av);
 • information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss; och

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje parter såsom säljarföretag, databyråer och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information och navigationsinformation.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, applikationer och verktyg, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • ge dig åtkomst till våra webbplatser, och de tjänster och den kundservice som du begär;
 • förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter och potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter;
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser;
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa tvister, driva in avgifter, lösa problem med ditt konto eller våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;
 • jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man;
 • informera om och tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen; och
 • för vårt berättigade intresse:
  • hantera våra dagliga affärsbehov; eller
  • för övervakning och analysändamål.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys, svara på krav om innehåll kränker annans rättigheter och för att skydda tredje mans rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Koncernbolag för att kunna tillhandahålla gemensamt innehåll och gemensamma tjänster, för att upptäcka och förebygga potentiellt olagliga handlingar och överträdelser av våra policys, samt för att ge vägledning om deras produkter, webbplatser, applikationer, verktyg, tjänster och kommunikation i enlighet med tillämplig lag. Koncernbolag kan komma att använda denna information för att skicka marknadsföringsmeddelanden endast om du har samtyckt till detta och gett ditt samtycke på sådant sätt som uppfyller tillämpliga regler.
 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom men inte begränsat till kundservice, bedrägeriutredningar, fakturaindrivning, lojalitetsprogram och drift av webbplatser).
 • Annan tredje man till vilken du uttryckligen vill att vi ska skicka dina uppgifter (eller till sådan annan tredje man som du informeras om och samtycker till vid användningen av en särskild tjänst).
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan beQuoted-användare. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat eller provins, postadress, telefonnummer, e-postadress, historik för användarnamn och IP-adress.
 • Andra företag om vi skulle fusioneras eller bli uppköpa av sådant företag.
 • Andra företag som erbjuder en likvärdig tjänst eller har ett berättigat intresse för att ta del av personuppgifterna för att direkt skicka dig information som du förväntas vilja ha i enlighet med din nyttjade tjänst.
 • Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i denna policy, så kommer vi att informera dig om det och om tillämpligt efterfråga ditt samtycke.

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål. För mer detaljerad information om dessa tekniker och de kakor som används, se vår Cookie-policy.

Tredjepartstjänster som använder cookies

LinkedIn Insight Tag
Vi använder oss av LinkedIns Insight Tag för att rikta LinkedIn-annonser som är relevanta för dig. Datan lagras för statistiskt underlag av anonymiserad data, samt för att rikta relevanta erbjudanden och information till dig när du har visat intresse för specifika områden och erbjudanden. De data som används för statistik och identifiering lagras i en kaka. Vill du inte att LinkedIn ska bearbeta data för marknadsföring kan du avanmäla detta hos LinkedIn, https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Hubspot
Vi använder HubSpot för marknadsföring och försäljning. De tar del av statistik kring hur du använder vår hemsida , för att anpassa innehåll på hemsidan och rikta relevant marknadsföring, både av oss direkt eller per automatik.

Google Analytics & Tag Manager
Vi använder Google Analytics för att samla statistik om hur vår hemsida används. Statistiken anonymiseras och innehåller uppgifter om vad du gör på webbplatsen, vilken teknik du använder och vilka länkar du klickar på.

Google Ads & Remarketing
Vi använder Google Ads tjänster för att skapa uppmärksamhet kring våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Ads) på externa webbplatser. Vi kan med hjälp av de data vi får från reklamkampanjerna mäta hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi vill visa dig annonser som är intressanta för dig för att göra vår hemsida mer attraktiv för dig och för att kunna göra en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Skräppost, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet

Vi och våra användare tolererar inte spam. För att rapportera beQuoted-relaterat spam eller e-post med förfalskad avsändaradress eller avsändaridentitet, vänligen vidarebefordra e-postmeddelandet till [email protected].

Vi kan komma att automatiskt scanna och manuellt filtrera meddelanden för att söka efter skräppost, virus, phishing och annan skadlig aktivitet eller olagligt eller förbjudet innehåll, men vi sparar inte permanent några meddelanden som skickas genom dessa verktyg.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Din registrerade e-postadress är nyckeln till dina användaruppgifter. Om du förlorar kontrollen över ditt e-postadress, så förlorar du kontrollen över dina personuppgifter och kan ådra dig skyldigheter för åtgärder som vidtagits för din räkning. Du ska därför omedelbart informera beQuoted, om ditt e-postadress av någon anledning har kommit i orätta händer.

Säkerhet och lagring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och på annat håll i världen och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EES.

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighetet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data, inpasseringskontroll vid våra datacenters och behörighetskontroller.

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att avsluta ditt konto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på typ av konto och i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:

 • vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller
 • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss när som helst. Om frågor inte besvaras mailledes så kan du kontakta oss via post.

Våra kontaktuppgifter

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.