Masify Capital AB har sålt sin 85,2 procentiga andel i Holmasjön Prospektering AB till Brand Bee Holding AB (publ)

Styrelsen för Masify Capital AB kan nu tillkännage att försäljningen av Holmasjön Prospektering AB ("Holmasjön") till BrandBee Holding AB nu är slutfört. 

Efter framgångsrika förhandlingar har affären säkrats med en köpeskilling uppdelad i två delar. Den totala köpeskillingen är satt till 30 M SEK. Varav den första delen om 15 MSEK erhålls i form av 3 750 000 000 aktier till en kurs om 0,004 SEK.

Den andra delen av köpeskillingen om 15 MSEK erhålls när Holmasjön Prospektering nått den betydande milstolpen att kontraktera ett anrikningsverk för hantering av innehållet i varphögen. Även slutlikviden kommer erhållas genom en riktad emission av aktier. Kursen och antal kommer att bestämmas vid det tillfälle som aktierna ska emitteras, kursen kommer att vara baserad på snittkursen vid det aktuella tillfället, dock lägst 0,004 SEK per aktie.

För Masify Capital AB är detta ett kvitto på att affärsidéen fungerar då bolaget har förädlat Holmasjön Prospektering AB genom finansiering av sju framgångsrika borrningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 samt ytterligare fältarbeten.

Masify Capital AB (publ)
Slottsgatan 14            
553 22 Jönköping [email protected]
073 044 40 42 www.masify.se

Masify är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335