Pressmeddelanden

Ingår avsiktsförklaring om att avyttra samtliga ägda aktier dotterbolaget Holmasjön Prospektering AB Masify Capital AB ("Bolaget") har den 26 mars 2024 ingått en avsiktsförklaring med Brandbee Holding AB om en försäljning av Bolagets samtliga aktier i Holmasjön Prospektering AB. 
ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL) Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2024 kl. 12.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.
ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL) Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma fredagen den 24 november 2023 kl. 10.00, Karlavägen 58, 5tr, Stockholm.
Uppdatering av metaller på Kallmorafältet Marknadsläget gällande de metaller som påträffats i borrkärnor på undersökningstillstånd Kallmora i Norberg kommun.
Sommarens borrprogram bekräftar Kallmorafältets potential. Följande metaller påträffades vid borrningarna: zink, bly, silver, koppar, järn, mangan, magnesium samt REE metaller.
Analyssvaren har försenats, preliminärt erhålls svaren vecka 4 2023. Holmasjön Prospektering AB skickade i månadsskiftet oktober-november 2022 in 77,85 meter borrkärnor på analys av totalt 419 meter.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335