Pressmeddelanden

Uppdatering av metaller på Kallmorafältet Marknadsläget gällande de metaller som påträffats i borrkärnor på undersökningstillstånd Kallmora i Norberg kommun.
Sommarens borrprogram bekräftar Kallmorafältets potential. Följande metaller påträffades vid borrningarna: zink, bly, silver, koppar, järn, mangan, magnesium samt REE metaller.
Analyssvaren har försenats, preliminärt erhålls svaren vecka 4 2023. Holmasjön Prospektering AB skickade i månadsskiftet oktober-november 2022 in 77,85 meter borrkärnor på analys av totalt 419 meter.
Masify Capital AB (publ) årsredovisning 2021 Viktiga händelser under räkenskapsåret Under räkenskapsåret har verksamheten varit koncentrerad runt att förädla dotterbolaget Holmasjön Prospektering AB, innefattande en helt ny...
Masify Capital AB (publ) årsredovisning 2020 Masify Capital AB årsredovisning 2020 finns tillgänglig att ladda ner nedan samt på bolagets hemsida. Masify Capital AB Floragatan 8 114 32, Stockholm [email protected]  https://ww...
Masify Capital AB (publ) årsredovisning 2019 Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång. Viktiga händelser under räkenskapsåret Bolaget genomförde en kontantemission om sammanlagt 2 714 292...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Om Masify

Webbplats
www.masify.se

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335