Uppdatering av metaller på Kallmorafältet

Marknadsläget gällande de metaller som påträffats i borrkärnor på undersökningstillstånd Kallmora i Norberg kommun.

Bly, upp till 13,75% i borrkärnor.

Blymarknaden förväntas registrera en årlig tillväxttakt på över 5% under prognosperioden 2021-2026. På kort sikt förväntas den växande efterfrågan på blybatterier globalt driva marknadstillväxten.

Asien-Stillahavsområdet förväntas dominera den globala blykonsumtionen, med majoriteten av efterfrågan från Kina, Sydkorea, Japan och ASEAN-länderna.

Bilbatterier är idag det största användningsområdet för bly. Exempel på andra användningsområden är elektronik, vikter och ammunition. I Sverige sker både brytning av bly och upparbetning av återvunnet bly vid ett antal gruvor.

Zink, upp till 6,61% i borrkärnor

Enligt uppgifter som publicerades av International Lead and Zinc Study Groups (ILZSG) den 14 december 2022 översteg den globala förbrukningen zinkproduktionen under de första 10 månaderna 2022.

Från januari till oktober 2022 nådde den globala produktionen zink 11 125 miljoner ton, medan metallens förbrukning låg på 11 242 miljoner ton. Detta ledde till ett marknadsunderskott på 117 000 ton under perioden.

Efter en nedgång 2022 förutspådde ILZSG att den globala produktionen av zink skulle öka med 2,6 % till 13 840 miljoner ton 2023.

Relativt små prisförändringar förutspås för zink under 2023. På grund av den volatilitet på marknaden som orsakats av kriget i Ukraina har analytiker avstått från att utfärda några långsiktiga prisprognoser för zink. Ingen analytiker har utfärdat någon zinkprisprognos för 2030.

Zink används främst till galvanisering som motverkar rost i upp till 50 - 100 år och därmed förlänger livslängden på stålkonstruktioner. Detta innebär att förbrukningen av järnmalm och stora mängder koldioxidutsläpp minskas. Av de drygt 13 miljoner ton zink som årligen förbrukas i världen går över 60 procent till just galvanisering. Bygg- och infrastrukturindustrin är därmed de största användarna av zink men även fordons- och elektronikindustrin är viktiga slutanvändare.

Silver, upp till 104 ppm i borrkärnor

US Geological Survey har publicerat uppdaterade siffror för gruvtillförsel och rapporterat att den globala silverproduktionen ökade 2022 till 26 000 ton (MT) jämfört med 25 000 MT 2021.

Flera analytiker förväntar sig att priset på guld kommer stiga 2023, rimligen kommer priset på silver överträffa det. Om inte i år, så 2024. Oavsett vilket tyder det på att silverpriserna är mer benägna att stiga 2023 än att falla.

Silver är den metall som leder värme och elektricitet allra bäst och den används bland annat i elkontakter, högkapacitetsbatterier och kretskort i elektronik som mobiltelefoner och datorer. Metallen ingår används även i solceller, flygplan och rymdsatelliter och vid pläterring av andra material. Silver är även en av de vanligaste metallerna i smycken.

Koppar, upp till 0,73% i borrkärnor

Koppar genomgår en viss kortsiktig volatilitet. Detta kommer troligen förändras under de kommande tio åren. I takt med att tydligare effekter av klimatförändringarna, ökar världens ledare sina åtaganden att etablera ekonomier med netto noll inom de närmaste årtiondena. Tillsammans med andra världsomspännande trender bör detta resultera i att efterfrågan på koppar fördubblas till 2035 för att matcha de 50 miljoner ton som världen kommer att behöva årligen för att investera i elfordon (EV) och hållbar energiproduktion.

Goldman höjde sin 12-månadersprognos till $11 000/t från $9 000/t och uppgraderade sin genomsnittliga prisprognos till $9 750/t för 2023 och $12 000/t 2024.

Koppar leder elektricitet och värme mycket bra vilket gör metallen till en nödvändig råvara i moderna ekonomier och i uppbyggnaden av samhällen. 65 procent av all koppar som produceras i världen används idag till att ta fram och leda elektricitet. Den är en otroligt viktig metall i omställningen till alternativa energikällor som sol-, vind- och vattenkraft som behöver stora mängder koppar för att generera elektricitet samt transportera elektriciteten långa sträckor med så låg förlust som möjligt. Tillgången till koppar är därmed en av de viktigaste faktorerna för en effektiv energiomställning.

REE (sällsynta jordartsmetaller), upp till 1005 ppm i borrkärnor

Prissättningen av sällsynta jordartsmetaller bestäms i hög grad av fundamentala faktorer och utbud och efterfrågan på den fria marknaden, som är starka drivkrafter för prissättningen för sällsynta metaller och dessa väntas bara bli starkare i framtiden.

Den snabbt ökande efterfrågan på REE metaller har resulterat i att producenterna har svårt att hinna med. Dessutom har införda kinesiska exportrestriktionerna medfört att gapet mellan efterfrågan och produktion ökat ytterligare. Kina hävdar att de infört dessa restriktioner som ett svar på minskade reserver och hänsyn till miljön, något som fått priserna att stiga kraftigt på världsmarknaderna. Detta har resulterat i en ökad prospektering av sällsynta jordartsmetaller i Europa och även Sverige. Den ökade prospekteringen kan emellertid inte förväntas bidra med någon produktion av större betydelse under de närmaste tio åren vilket gör att priserna förväntas vara fortsatt höga även i framtiden.

Sällsynta jordartsmetaller (LREE och HREE) används bland annat till magneter i elektriska motorer och generatorer, katalysatorer, batterier samt glas och keramik. Ingen produktion av REE metaller sker i EU.

Globalt sett är Kina den i överlägset största producenten med 86 procent av världsproduktionen, följt av Australien (6 procent) och USA (2 procent). Inom EU möts efterfrågan med import från Kina till 99 procent av (LREE) och 98 procent (HREE). Endast 3 procent respektive 8 procent av behovet bedöms tillgodoses genom återvinning.

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                     

553 22 Jönköping                 [email protected]

073 044 40 42                      www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335