Rikligt med zink och bly i tredje borrhålet på Kallmora

Tredje borrhålet i borrkampanjen på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 avslutades på 70,65 meter. Flera intressanta zoner påträffades varav en med rikligt med zink och bly.

Järn påträffades mellan 9,50 till 13,40 meter. Mellan 12 och 13 meter påträffades även sulfidvener.

En omfattande zon identifierades mellan 13 till 38 meter. Denna zon innehöll sulfider samt i intervaller även zink och bly.

En tredje zon påträffades mellan 45,50 till 47,50 meter och kom tillbaka mellan 50,50 till 53 meter. Denna zon innehöll rikligt med zink och bly samt sulfider.

Det är för tidigt att uttala sig om halter samt vilka sulfider som påträffades innan kärnorna analyserats.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Det är mycket glädjande resultat Bolaget erhållit från detta hål. Det är med spänning jag inväntar analyssvaren från denna borrning. Jag ser även fram mot borrningen av de kommande hålen och hoppas på fortsatt goda resultat."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    [email protected]

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.

Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335