Kartering av borrkärnor från Kallmora bekräftar koppar, zink och bly

Karteringen från 2022 års borrkampanj resulterade i ett stort antal zoner med koppar, zink och bly. I samtliga hål bekräftades innehåll av mineraler.

Med 2022 års borrkampanj har Holmasjön Prospektering AB borrat sex hål på västra anomalin på undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Första hålet borrades 2021, i hålet påträffades 13,75% bly, 6,61% zink samt koppar, järn och silver. Resterande hål borrades sommaren 2022.

Hål nr 2: Hålet borrades till 76,50 meters djup. Fem zoner järn påträffades varav två beskrivs ha högt innehåll av järn.

Hål nr 3: Hålet borrades till 83,35 meters djup. Mellan 71 och 83 meters djup påträffades zink och koppar. Sex prover kommer skickas på analys för att få reda på halterna.

Hål nr 4: Hålet borrades till 70,65 meters djup. Från 13,5 till 56,25 meters djup påträffades koppar, bly och zink. Denna zon innehåller endast ett fåtal mindre avbrott och är annars till största del sammanhängande. Vid 47 meter påträffades en zon med vad geologen beskriver som massiva sulfider. Bolaget har rekommenderats att skicka hela 28 prover på analys från detta hål för att erhålla mineralhalterna.

Hål nr 5: Hålet borrades till 78,85 meters djup. Mellan 44,35 till 44,90 meters djup påträffades bly samt mellan 44,90 till 46,30 meters djup påträffades zink. Bolaget avser att skicka dessa intervaller på analys för att erhålla bly och zinkhalterna.

Hål nr 6: Hålet borrades till 110 meters djup. Mellan 12,65 till 42,95 meters djup påträffades till största del sammanhängande koppar, zink och bly. Bolaget har rekommenderats skicka 17 prover från detta hål på analys.

Totalt har geologen som karterat borrkärnorna rekommenderat Holmasjön Prospektering AB att skicka 55 prover från dessa hål på analys för att erhålla mineralhalterna.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Redan under pågående borrning kunde vi identifiera zoner med järn, koppar, zink och bly. Karteringen av borrkärnorna har bekräftat flera av dessa zoner samt identifierat ytterligare mineraliserade zoner.

Resultatet är mycket positivt och påvisar att bolaget innehar ett mycket intressant projekt med stor potential. Nästa steg är att skicka proverna på analys och därmed fastställa halterna."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    [email protected]

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.

Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335