Analyssvaren har försenats, preliminärt erhålls svaren vecka 4 2023.

Holmasjön Prospektering AB skickade i månadsskiftet oktober-november 2022 in 77,85 meter borrkärnor på analys av totalt 419 meter.

Sommaren 2022 borrades totalt fem kärnborrhål på undersökningstillståndet Kallmora nr 3. Bolaget rekommenderades av geologen att skicka 55 prover om totalt 77,85 meter borrkärna för analys. Holmasjön Prospektering AB följde denna rekommendation och skickade in dessa prover för analys gällande basmetaller, ädelmetaller samt REE metaller.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Det är alltid tråkigt med förseningar. Dessa förseningar har varit utom bolagets kontroll. Vi ser däremot fram mot att erhålla analyssvaren och avser presentera dessa snarast möjligt."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                     

553 22 Jönköping                 [email protected]

073 044 40 42                      www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335