77,85 meter av totalt 419 meter borrkärna skickas för analys

55 prover (77,85 meter) från borrkärnorna har skickats på analys gällande koppar, zink, bly, silver, järn samt sällsynta jordartsmetaller.

Holmasjön Prospektering AB borrade sommaren 2022 fem kärnborrhål på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 om totalt 419 meter. Efter kartering utförd av en geolog skickades 77,85 meter borrkärna till ALS Geochemistry för analys enligt rekommendation. Syftet med analysen är att erhålla mineralinnehål samt halter. Bolaget avser presentera analyssvaren innan årsskiftet.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Det är mycket glädjande att bolaget skickat in en stor mängd borrkärnor på analys. Den stora mängden borrkärnor som analyseras har god potential att stärka projektet både gällande mineraler, halter samt utsträckning och mäktighet."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                     

553 22 Jönköping                 [email protected]

073 044 40 42                      www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335