Holmasjön Prospektering AB söker finansiering från ERMA (European Raw Material Alliance) för borrprogram samt ansökan om bearbetningskoncession.

Holmasjön Prospektering AB ansöker om finansiering från ERMA avseende undersökningstillstånd Kallmora nr 3 för ett omfattande borrprogram jämte ansökan om bearbetningskoncession.

Ansökan om finansiering i form av bidrag alternativt equity har lämnats till ERMA av Holmasjön. Bolaget efterfrågar 2 miljoner Euro för förtätningsborrning på Kallmora nr 3 med hål varje 50 meter för att fullgöra kraven i ansökan om bearbetningskoncession. Vid full finansiering täcker dessa medel ansökan för bearbetningskoncession samt miljökonsekvensberedning (MKB).

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Inom Kallmora nr 3 har vi bekräftat ett stort antal av de metaller EU har på sin lista över kritiska metaller, inklusive flera former av sällsynta jordartsmetaller. Ett positivt besked gällande finansiering från ERMA skulle stärka EUs tillgång till kritiska råvaror inom Unionen"

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                     

553 22 Jönköping                 [email protected]

073 044 40 42                      www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335