REG MAR
Ampla Kapital - Slutlig lösen av RB 1 220630 Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har avslutat ett inlösenförfarande avseende kapital- och vinstandelslånen RB 1 220630 med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i...
REG MAR
Ampla Kapital AB (publ) - delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen läm...
REG MAR
Ampla Kapital AB (publ) - delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen läm...
REG MAR
Ampla Kapital - Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen läm...
REG MAR
Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen läm...
REG MAR
Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q4 2020 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de kapital- och vinstandelsbevis bolaget gav ut under 2014 och förlängde under 2019. Inf...
REG MAR
Delårsrapport 1 januari 2020 - 30 juni 2020 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen läm...
REG
Ampla Kapital - Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen läm...
REG
Ampla Kapital - Återköp av obligationer Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har avslutat det återköp av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i enlighet med obligationsvill...
REG
Ampla Kapital - Återköp av obligationer Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2020 kl. 17.00 CET.
REG
Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q4 2019 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de kapital- och vinstandelsbevis bolaget gav ut under 2014 och förlängde under 2019. Inf...
REG
Ampla Kapital - Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2019 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen läm...
REG MAR
Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q3 2019 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de kapital- och vinstandelsbevis bolaget gav ut under 2014 och förlängde under 2019. Inf...
Ampla Kapital - Återköp av obligationer Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har avslutat det återköp av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i enlighet med obligationsvill...
REG MAR
Ampla Kapital - Återköp av obligationer Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har avslutat ett återköpserbjudande riktat till innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni...
REG MAR
Ampla Kapital - Återköp av obligationer Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har idag publicerat ett återköpserbjudande riktat till innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 3...
Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q2 2019 Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla Kapital" eller "Ampla") offentliggör idag en sammanställning av sin låneportfölj för det andra kvartalet 2019. Låneportföljen såg vid utgången av...
Delårsrapport 1 januari 2019 - 30 juni 2019 Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2019. Delårsrapporten finns bifogat härvid och kan även laddas hem från bolagets...

Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880