REG

Ampla Kapital - Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2020 klockan 23.00.

Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag bolagets årsredovisning för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019. Årsredovisningen finns bifogad härvid och kan även laddas hem från bolagets webbsida www.amplakapital.se


Om Ampla Kapital

Webbplats
www.amplakapital.se

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880