REG

Ampla Kapital - Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2020 klockan 23.00.

Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag bolagets årsredovisning för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019. Årsredovisningen finns bifogad härvid och kan även laddas hem från bolagets webbsida www.amplakapital.se


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880