Pressmeddelanden

REG MAR
Ampla Kapital - Slutlig lösen av RB 1 220630 Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har avslutat ett inlösenförfarande avseende kapital- och vinstandelslånen RB 1 220630 med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i...
REG MAR
Ampla Kapital AB (publ) - delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen läm...
REG MAR
Ampla Kapital AB (publ) - delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen läm...
REG MAR
Ampla Kapital - Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen läm...
REG MAR
Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen läm...
REG MAR
Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q4 2020 Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de kapital- och vinstandelsbevis bolaget gav ut under 2014 och förlängde under 2019. Inf...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880