REGMAR

Ampla Kapital - Slutlig lösen av RB 1 220630

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har avslutat ett inlösenförfarande avseende kapital- och vinstandelslånen RB 1 220630 med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i enlighet med obligationsvillkor daterade den 1 juli 2014, så som ändrade den 14 augusti 2019 ("Villkoren"). I samband med slutlig lösen har Ampla avnoterat instrumenten från NGM-börsen. Sista handelsdag för RB 1 220630 var den 24 januari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB
Mejl: [email protected]
Tel: 0733 80 30 11


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880