REGMAR

Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2020 klockan 18.30.

Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020. Den fullständiga rapporten finns bifogad härvid och kan även laddas hem från bolagets webbsida www.amplakapital.se.

Rickard Fischerström, VD Tel. 0733 80 30 11


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880