REGMAR

Ampla Kapital - Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 klockan 19.30.

Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag bolagets årsredovisning för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020. Årsredovisningen finns bifogad härvid och kan även laddas hem från bolagets webbsida www.amplakapital.se

Kommande rapporter:

Delårsrapport för perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021 publiceras den 31 augusti 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta Rickard Fischerström, VD Tel. 0733 80 30 11

Ampla Kapital erbjuder finansiering till låntagare inom den Nordiska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder senior, junior och helhetsfinansiering till den kommersiella sektorn inom vilken vårt team har över 50 års sammanlagd erfarenhet av att finansiera, äga och förvalta tillgångar. Läs mer på www.amplakapital.se


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880