Delårsrapport 1 januari 2019 - 30 juni 2019

Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2019. Delårsrapporten finns bifogat härvid och kan även laddas hem från bolagets webbsida www.amplakapital.se

Kommande rapporter:

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 kommer att publiceras senast den 28 februari 2020.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB
Mejl: [email protected]
Tel: 0733 80 30 11

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 klockan 16.30 CET.


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880