REG

Ampla Kapital - Återköp av obligationer

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har avslutat det återköp av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i enlighet med obligationsvillkor daterade den 1 juli 2014, så som ändrade den 14 augusti 2019, vilket genomförts under mars och april månad.

Återköp av obligationer

I enlighet med återköpserbjudandet publicerat av Ampla den 11 mars 2020 har Ampla återköpt obligationer med ett sammanlagt nominellt värde om 5 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB Mejl: [email protected] Tel: 0733 80 30 11


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880