Nackahusen Holding AB (publ) meddelar resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 1 september 2020 Till innehavarna av den seniora säkerställda obligationen med ISIN SE0009548100 ("Obligationen") utgivna av Nackahusen Holding AB (publ) ("Emittenten").
Nackahusen Holding AB (publ) announces the result of the written procedure instigated on 1 September 2020 To the holders of the senior secured callable floating rate bonds with ISIN SE0009548100 (the "Bonds") issued by Nackahusen Holding AB (publ) (the "Issuer").
Nackahusen Holding AB (publ) påkallar skriftligt förfarande och lämnar meddelande om förändring av kontroll Till innehavarna av de seniora säkerställda obligationerna med ISIN SE0009548100 ("Obligationerna") utgivna av Nackahusen Holding AB (publ) ("Emittenten"). Emittenten meddelade d...
Nackahusen Holding AB (publ) instigates written procedure and gives notice of change of control To the holders of the senior secured callable floating rate bonds with ISIN SE0009548100 (the "Bonds") issued by Nackahusen Holding AB (publ) (the "Issuer"). The Issuer announced...
Nackahusen Holding AB (publ) kommer att initiera skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100 Till innehavarna av de seniora säkerställda obligationerna med ISIN SE0009548100 ("Obligationerna") utgivna av Nackahusen Holding AB (publ) ("Emittenten"). Emittenten meddelar id...
Nackahusen Holding AB (publ) intends to initiate a written procedure for the senior secured callable floating rate bonds with ISIN SE0009548100 To the holders of the senior secured callable floating rate bonds with ISIN SE0009548100 (the "Bonds") issued by Nackahusen Holding AB (publ) (the "Issuer"). The Issuer today ann...
REG MAR
Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Finansiell översikt • Periodens resultat uppgick till -18,6 mkr (51,9) • Eget kapital uppgick till 118,5 mkr (101,1) • Likvida medel uppgick till 0,2 mkr (19,4) • Soliditet % 19...
REG MAR
Nackahusen Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019 Nackahusen Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nackahusen.se.
REG MAR
Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 31 december 2019 Finansiell översikt • Resultat efter finansiella poster uppgick till 92 736 tkr. • Per 31 december uppgick eget kapital till 141 886 tkr. • Skulderna uppgick till 472 210 tkr oc...
Nackahusen Holding AB (publ) publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019 Finansiell översikt • Resultat efter finansiella poster uppgick till 109 717 tkr. • Per 30 juni uppgick eget kapital till 147 671 tkr. • Skulderna uppgick till 617 246 tkr och b...
Nackahusen Holding AB (publ) gör delamortering på obligationslån med ISIN SE0009548100 Nackahusen Holding AB (publ) ("Bolaget") kommer den 13 augusti 2019 att göra en delamortering på Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0009548100 i enlighet med punkt 11.6...
Nackahusen Holding AB (publ) erhåller godkännande för skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100 Den 25 juni 2019 kallades, på Nackahusen Holding AB:s (publ) ("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE...
Nackahusen Holding AB (publ) initierar skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100 Nackahusen Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag instruerat agenten för bolagets obligationslån med ISIN SE0009548100 att kalla till ett skriftligt förfarande där Bolaget ber ob...
REG MAR
Avyttrar förvaltningshus i Nacka Strand Nackahusen Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller "Bolaget") avyttrar Nacka 5 AB:s förvaltningshus i Nacka Strand.
Nackahusen Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2018 Nackahusen Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nackahusen.se...
Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 31 december 2018 Finansiell översikt • Resultat efter finansiella poster uppgick till -29 733 tkr. • Per 30 juni uppgick eget kapital till 10 000 tkr. • Skulderna uppgick till 562 834 tkr och be...
Halvårsrapport 1 juli - 31 December 2018 avses att publiceras den 18 februari 2019 Nackahusen Holding AB (publ) avser att publicera halvårsrapport för andra halvåret 2018 den 18 februari 2019.
Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 Finansiell översikt • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 370 tkr. • Per 30 juni uppgick eget kapital till 8 962  tkr. • Skulderna uppgick till 576 451 tkr och be...

Om Nackahusen

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Nackahusen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0009548100