Pressmeddelanden

Nackahusen Holding AB (publ) meddelar resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 1 september 2020 Till innehavarna av den seniora säkerställda obligationen med ISIN SE0009548100 ("Obligationen") utgivna av Nackahusen Holding AB (publ) ("Emittenten").
Nackahusen Holding AB (publ) announces the result of the written procedure instigated on 1 September 2020 To the holders of the senior secured callable floating rate bonds with ISIN SE0009548100 (the "Bonds") issued by Nackahusen Holding AB (publ) (the "Issuer").
Nackahusen Holding AB (publ) påkallar skriftligt förfarande och lämnar meddelande om förändring av kontroll Till innehavarna av de seniora säkerställda obligationerna med ISIN SE0009548100 ("Obligationerna") utgivna av Nackahusen Holding AB (publ) ("Emittenten"). Emittenten meddelade d...
Nackahusen Holding AB (publ) instigates written procedure and gives notice of change of control To the holders of the senior secured callable floating rate bonds with ISIN SE0009548100 (the "Bonds") issued by Nackahusen Holding AB (publ) (the "Issuer"). The Issuer announced...
Nackahusen Holding AB (publ) kommer att initiera skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100 Till innehavarna av de seniora säkerställda obligationerna med ISIN SE0009548100 ("Obligationerna") utgivna av Nackahusen Holding AB (publ) ("Emittenten"). Emittenten meddelar id...
Nackahusen Holding AB (publ) intends to initiate a written procedure for the senior secured callable floating rate bonds with ISIN SE0009548100 To the holders of the senior secured callable floating rate bonds with ISIN SE0009548100 (the "Bonds") issued by Nackahusen Holding AB (publ) (the "Issuer"). The Issuer today ann...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om Nackahusen

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Nackahusen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0009548100