REG
Delta ajournerar årsstämman den 29 juni 2023 Delta Environmental Projects AB beslöt att ajournera föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt fastställande av dessa, då fullständiga underlag inte kunnat till...
REG
Kallelse till årsstämma för Delta Environmental Projects AB Kallelse till årsstämma Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr 556935-5711, ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma, klockan 9:00 torsdagen den 29 juni 2023 på Birger J...
REG
Delta Minerals halvårsrapport (juli-december 2022) är försenad Delta Minerals halvårsrapport (juli-december 2022) är ytterligare försenad. Delta kommer att få ytterligare information i närtid. För ytterligare information kontakta:Håkan Gust...
REG
Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2022) senast den 31 mars 2023 Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2022) senast den 31 mars 2023. För ytterligare information kontakta:Håkan Gustafsson, VD, [email protected], m...
Delårsrapport för perioden januari - juni 2022 Perioden januari - juni 2022 • Rörelseresultatet uppgick till -558 (-123) TSEK • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -384 (-196) TSEK • Resultat per aktie u...
REG
Delta Minerals publicerar halvårsrapport (januari-juni 2022) senast den 30 september 2022 Delta Minerals publicerar halvårsrapport (januari-juni 2022) senast den 30 september 2022. För ytterligare information kontakta:Håkan Gustafsson, VD, [email protected]...
REG
Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 23 juni 2022 DELTA ENVIRONMENTAL PROJECTS AB HAR HAFT ÅRSSTÄMMA DEN 23 JUNI 2022 PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM
Bokslutskommuniké för januari-december 2021 VD har ordet Efterfrågan på sandmaterial, såväl fyllnadssand som byggmaterialsand, bedöms som god såväl inom Filippinerna som för export i Asien, exempelvis Indien. En tredjepart...
Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2021) senast den 31 mars 2022 Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2021) senast den 31 mars 2022. För ytterligare information kontakta:Håkan Gustafsson, VD, [email protected], m...
REG
Delårsrapport för perioden januari - juni 2021 Perioden januari - juni 2021 • Rörelseresultatet uppgick till -123 (206) TSEK • Resultatet efter skatt uppgick uppgick till -196 (-157) TSEK • Resultat per aktie uppgick till 0,...
REG
Delta Minerals publicerar halvårsrapport (januari-juni 2021) senast den 30 september 2021 Delta Minerals publicerar halvårsrapport (januari-juni 2021) senaste den 30 september 2021 För ytterligare information kontakta:Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminer...
REG
Stockholm 1 juli 2021 - Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 30 juni 2021 DELTA ENVIRONMENTAL PROJETCTS AB HAR HAFT FORTSATT ÅRSSTÄMMA DEN 30 JUNI 2021 OCH FRÅN DEN 24 JUNI DÅ ÅRSSTÄMMAN AJOURNERADES BÅDA PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61...
Delta ajournerar årsstämman den 24 juni 2021 Delta Environmental Projects AB beslöt att ajournera föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt fastställande av dessa, då fullständiga underlag inte kunnat till...
REG
Kallelse till årsstämma för Delta Environmental Projects AB Kallelse till årsstämma Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr 556935-5711, ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma, klockan 10.00 torsdagen den 24 juni 2021 på Birger...
REG
Bokslutskommuniké Delårsrapport för perioden juli - december 2020 • Rörelseresultatet uppgick till -360 (-643) TSEK • Resultatet efter skatt uppgick till -750 (-42) TSEK • Resultat per aktie var...
Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2020) senast den 31 mars 2021 Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2020) senaste den 31 mars 2021 För ytterligare information kontakta:Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals....
REG
Delårsrapport för perioden januari - juni 2020 Perioden januari - juni 2020 • Rörelseresultatet uppgick till 206 (-647) TSEK • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -157 (-883) TSEK • Resultat per aktie u...
REG
Bolagsstämmokommuniké - årsstämma Stockholm 22 juni, 2020 - Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 17 juni 2020

Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051