REG

Delårsrapport för perioden januari - juni 2020

Perioden januari - juni 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till 206 (-647) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -157 (-883) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,000 (-0,002) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,002) SEK
  • Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong
  • Bolaget träffade i juni avtal avseende leveranser till Indien.

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har ökat kraftigt sedan hösten 2018 såväl inom Filippinerna som för export i Asien t.ex. Kina och Indien.

En tredje parts anläggning för Delta i mellersta Filippinerna är klar för leverans av sand till viktiga marknader som Indien och Kina/Hongkong. Vi förhandlar även med parter för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Dessvärre har Deltas planerade leveranser i början på år 2020 försenats pga av det sk coronaviruset.

Så snart nedstängningen upphör under hösten 2020 avser vi att påbörja leveranser.

På senare tid har Hong Kong och ytterligare delar av södra Kina blivit högintressanta marknader. För Hong Kong har infrastrukturutvecklingen, inklusive den nya flygplatsen, blivit mycket intressant trots det politiska läget och den pågående pandemin.

Håkan Gustafsson

Verkställande Direktör

Kalender

H2 2020 den 26 februari 2021

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051