Pressmeddelanden

REG
Delta ajournerar årsstämman den 29 juni 2023 Delta Environmental Projects AB beslöt att ajournera föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt fastställande av dessa, då fullständiga underlag inte kunnat till...
REG
Kallelse till årsstämma för Delta Environmental Projects AB Kallelse till årsstämma Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr 556935-5711, ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma, klockan 9:00 torsdagen den 29 juni 2023 på Birger J...
REG
Delta Minerals halvårsrapport (juli-december 2022) är försenad Delta Minerals halvårsrapport (juli-december 2022) är ytterligare försenad. Delta kommer att få ytterligare information i närtid. För ytterligare information kontakta:Håkan Gust...
REG
Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2022) senast den 31 mars 2023 Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2022) senast den 31 mars 2023. För ytterligare information kontakta:Håkan Gustafsson, VD, [email protected], m...
Delårsrapport för perioden januari - juni 2022 Perioden januari - juni 2022 • Rörelseresultatet uppgick till -558 (-123) TSEK • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -384 (-196) TSEK • Resultat per aktie u...
REG
Delta Minerals publicerar halvårsrapport (januari-juni 2022) senast den 30 september 2022 Delta Minerals publicerar halvårsrapport (januari-juni 2022) senast den 30 september 2022. För ytterligare information kontakta:Håkan Gustafsson, VD, [email protected]...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051