Delårsrapport för perioden januari - juni 2022

Perioden januari - juni 2022

  • Rörelseresultatet uppgick till -558 (-123) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -384 (-196) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,001 (0,000) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
  • Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Indien 

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl fyllnadssand som byggmaterialsand, bedöms som god såväl inom Filippinerna som för export i Asien, exempelvis Indien.

Affärsaktiviteterna kom i gång stegvis efter det att pandemin lättat i början på 2022.

En tredjepartsanläggning är klar för att leverera sand till viktiga exportmarknader.  Bolaget har grunderna för ett kontrakt och är därmed långt kommet i säljprocessen vad avser Indien.

Leveranserna till Indien är något försenade pga omfattande förhandlingar med delstatsregeringar. Vi planerar för de första leveranserna till Indien före utgången av 2022.

Bolaget förhandlar även med parter avseende den inhemska filippinska marknaden.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Stockholm den 27 september 2022                       

Håkan Gustafsson
VD, styrelseledamot    

Christian Bönnelyche
Styrelseordförande       

Habeebur Rahman Kudraikar
Styrelseledamot

Kalender
H2 2022 den 28 februari 2023

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, VD, [email protected],
mobil +46-70 268 00 35.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051