REG

Delårsrapport för perioden januari - juni 2021

Perioden januari - juni 2021

  • Rörelseresultatet uppgick till -123 (206) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick uppgick till -196 (-157) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
  • Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Bombay pågår

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl fyllnadssand som byggmaterialsand, bedöms som god såväl inom Filippinerna som för export i Asien t.ex. Kina och Indien.

En tredjepartsanläggning för Delta i mellersta Filippinerna är klar för leverans av sand till viktiga exportmarknader såsom Indien. Bolaget förhandlar även med parter för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Bolaget har grunderna för ett kontrakt och är därmed långt komna i säljprocessen vad avser Indien.

Pandemin omöjliggjorde den planerade uppstarten under såväl 2020 som första halvåret 2021.

Filippinerna och Indien drabbades av ytterligare en pandemivåg under våren 2021.

Bolaget planerar dock för att de första leveranserna skall ske till Bombay under andra halvåret 2021.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Kalender
Bokslutskommuniké för 2021 den 25 februari 2022

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051