Delta ajournerar årsstämman den 24 juni 2021

Delta Environmental Projects AB beslöt att ajournera föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt fastställande av dessa, då fullständiga underlag inte kunnat tillhandahållas revisorerna i sådan tid att granskningen kunnat slutföras före årsstämman.

Likaledes ajournerades frågan om dispositioner av bolagets vinst; ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD; fastställande av styrelse- och revisionsarvode samt även val av styrelse och revisorer.

Årsstämman beslöt att återuppta de punkter som ajournerats den 30 juni 2021 på en fortsatt årsstämma enligt nedan:

Kallar härmed till fortsatt årsstämma, klockan 10.00 onsdagen den 30 juni 2021 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.

Adress

Delta Environmental Projects AB (publ)
Postadress: c/o RSM Stockholm
Birger Jarlsgatan 57B 3tr. 113 56 Stockholm

E-post: [email protected]
Org nr: 556935-5711

www.deltaminerals.se

Kontaktpersoner
Håkan Gustafsson, VD


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051