REG

Bokslutskommuniké

Delårsrapport för perioden juli - december 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till -360 (-643) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -750 (-42) TSEK
  • Resultat per aktie var 0,000 (0,000) SEK
  • Eget kapital per aktie är 0,000 (0,001) SEK
  • Förhandlingar och förberedelser pågår avseende försäljning av sand från en tredjepartsleverantör. Första kund tros komma från Indien.

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl för fyllnads- som byggmaterialändamål, synes vara god såväl inom Filippinerna som för export till asiatiska länder, främst Indien och Kina.

En tredjepartsanläggning i Filippinerna är i slutskedet av att kontrakteras för leverans till i första hand Indien och troligen senare också Kina. Vi förhandlar även med kunder för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Som ett bolag i uppstartsstadiet har Delta dessvärre drabbats hårt av pandemin och alla restriktioner som den har medfört.

Då Delta inte har kunnat ha personal på plats har uppstarten förhindrats. Vår tro är att en första leverans av sand kan ske så snart reserestriktioner och tillhörande karantänsbestämmelser har lyfts. Vi planerar således för att genomföra leveranser i närtid.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Kalender

Årsstämma den 24 juni 2021

Rapporten i sin helhelt bifogas.

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051