Bokslutskommuniké för januari-december 2021

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl fyllnadssand som byggmaterialsand, bedöms som god såväl inom Filippinerna som för export i Asien, exempelvis Indien.

En tredjepartsanläggning är klar för att leverera sand till viktiga exportmarknader. Bolaget har grunderna för ett kontrakt och är därmed långt kommet i säljprocessen vad avser Indien.

Bolaget förhandlar även med parter avseende den inhemska filippinska marknaden.

Pandemin omöjliggjorde den planerade uppstarten under såväl 2020 som 2021.

Bolaget planerar för att de första leveranserna skall ske till Indien under första halvåret 2022.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Stockholm den 30 mars 2022

Kalender

Årsstämma den 23 juni 2022

Rapporten i sin helhelt bifogas.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.


Om Delta Minerals

Prenumerera

Få löpande information från Delta Minerals via e-post.

Handelsinformation

Marknad Gravitonlistan Kortnamn DEMI-B ISIN-kod SE0005620051