REG MAR
Link Prop Investment AB (publ) publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2023 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2023 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 21 556 003 kr (18 278 835) • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 210 495 kr (0) •...
REG
Kommuniké från årsstämma i Link Prop Investment AB (publ) Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL) Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2023 kl. 14:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.
REG
Link Prop Investment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Link Prop Investments årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.
MAR
Link Prop Investment (publ) har erhållit en uppsägning för avflytt av Veoneer Sweden AB Link Prop Investment AB (publ) har fått en uppsägning för avflytt per 2023-12-31 av Veoneer Sweden AB.
REG MAR
Link Prop Investment AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2022 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022 • Hyresintäkterna uppgick till 38 479 597 kr (31 840 108) • Övriga rörelseintäkter uppgick till 993 400 kr (5 150 000) • Dr...
Link Prop Investment (publ) tecknar nya hyresavtal Link Prop Investment AB (publ) har tecknat två nya hyresavtal med Veoneer Sweden AB och Arriver Software AB.
REG MAR
Link Prop Investment AB (publ) publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2022 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022  • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 18 278 835 kr (16 365 903)  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 kr (5 150 000)...
REG
Kommuniké från årsstämma i Link Prop Investment AB (publ) Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL) Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022 kl. 13:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.
REG
Link Prop Investment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Link Prop Investments årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.
REG MAR
Link Prop Investment AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2021 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021 · Hyresintäkterna uppgick till 31 840 108 kr (34 278 785) · Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 150 000 kr...
REG MAR
Link Prop Investment AB (publ) publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2021 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2021 • Hyresintäkterna inkl tillägg och övriga rörelseintäkter uppgick till 21 515 903 kr (16 885 674) • Driftsöverskottet uppgick t...
REG MAR
Link Prop Investment AB (publ) tecknar två nya hyresavtal Link Prop Investment har tecknat två hyresavtal om totalt 4 224 kvm i fastigheten Idédebatten 3 Linköping.
REG
Kommuniké från årsstämma i Link Prop Investment AB (publ) Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades: Räkenskaper och utdelning · Att fastställa resultaträkning och balansräkning sam...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL) Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 13:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51...
REG
Styrelseledamot begär utträde ur styrelsen i Link Prop Investment AB (publ) Styrelsen i Link Prop Investment har informerats om att ledamoten Stefan Davidson begär utträde ur bolagets styrelse med omedelbar verkan. Bakgrunden är att han inte står bakom f...
REG MAR
Storägare föreslår ny inriktning av verksamheten och ny sammansättning av styrelsen i Link Prop Investment AB (publ) Styrelsen för Link Prop Investment har informerats om att ett antal större aktieägare representerande cirka 20 procent av kapital och röster i bolaget önskar att bolaget ska anta...

Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Mattias Rickardsson VD [email protected] 070-228 60 28