REGMAR

Fredrik Österberg ny VD för Link Prop Investment

Fredrik Österberg har av styrelsen utsetts till ny VD. Pontus Kågerman övertar ordförandeposten.

Som tidigare meddelats har Mattias Rickardsson meddelat bolagets styrelse att han har beslutat lämna sin VD-roll i Link Prop.

Styrelsen har beslutat att till ny VD utse Fredrik Österberg, sedan flera år styrelseordförande i Link Prop.

Fredrik Österberg har en bakgrund från investment banking som rådgivare vid fusioner och förvärv, och har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Förutom sitt engagemang i Link Props styrelse är han också styrelseordförande i Slottsviken Fastighetsaktiebolag noterat på Spotlight Stock Market.

-- Jag är glad och hedrad att ha blivit utsedd till VD för Link Prop och tycker det ska bli roligt med en mer operativ roll. Fastighetsmarknaden erbjuder för närvarande både utmaningar och möjligheter vilka vi ska ta tillvarata på bästa sätt. Jag ser fram emot att arbeta med befintliga och nya hyresgäster, säger Fredrik Österberg.

-- Jag är nöjd med att vi utsett en ny bra VD som kan ta vid direkt utan att vi tappar tempo. Fredrik har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och känner bolaget väl efter att ha arbetat nära Mattias under de senaste åren. Jag är övertygad om att han kommer att utföra uppdraget på ett utmärkt sätt, säger styrelseledamoten Pontus Kågerman. 

Då Fredrik Österberg för närvarande är bosatt utanför EES-området kommer bolaget att inge en dispensansökan till Bolagsverket. Tillträde som VD sker efter beviljad dispens och meddelas i separat pressmeddelande.

Styrelsen har inom sig utsett ledamoten Pontus Kågerman att överta ordförandeposten när Fredrik Österberg tillträder som VD. Pontus är advokat och senior counsel, Born Advokater, och har mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen och styrelsearbete. Han är sedan 2015 ledamot av Link Props styrelse (ordförande 2015-2021) och är också ordförande i styrelsen för Solnaberg Property, noterat på Nasdaq Stockholm First North.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mattias Rickardsson, VD
Telefon: 070-228 60 28
E-post: [email protected]

Fredrik Österberg, Styrelseordförande
Telefon: 018-19 49 50
E-post: [email protected]

Pontus Kågerman, Styrelseledamot
Tel: +46 703 49 29 45
E-post: [email protected]

 

Alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

 

 

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av detta pressmeddelande.


Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected] +46 8 545 271 00.

 

Bifogade filer

Link-PM-ny-VD.pdf

Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50