Pressmeddelanden

REG MAR
Link Prop Investment AB (publ) publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2023 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2023 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 21 556 003 kr (18 278 835) • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 210 495 kr (0) •...
REG
Kommuniké från årsstämma i Link Prop Investment AB (publ) Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL) Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2023 kl. 14:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.
REG
Link Prop Investment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Link Prop Investments årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.
MAR
Link Prop Investment (publ) har erhållit en uppsägning för avflytt av Veoneer Sweden AB Link Prop Investment AB (publ) har fått en uppsägning för avflytt per 2023-12-31 av Veoneer Sweden AB.
REG MAR
Link Prop Investment AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2022 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022 • Hyresintäkterna uppgick till 38 479 597 kr (31 840 108) • Övriga rörelseintäkter uppgick till 993 400 kr (5 150 000) • Dr...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Avstämningsdag utdelning Utdelning
Avstämningsdag utdelning Utdelning
Bokslutskommuniké 2023 Bokslutskommuniké
Avstämningsdag utdelning Utdelning

Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Mattias Rickardsson VD [email protected] 070-228 60 28