REG

VD och ordförandeskifte i Link Prop Investment AB

Fredrik Österberg har tillträtt som ny VD i Link Prop Investment AB och Pontus Kågerman övertar ordförandeposten. 

Som tidigare meddelats genom pressmeddelande 2024-02-26 har Fredrik Österberg utsetts till ny VD för Link Prop Investment AB och han har tillträtt posten idag den 14 mars. Mattias Rickardsson har tillträtt posten som vice VD och Pontus Kågerman har tillträtt som styrelseordförande.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Fredrik Österberg, Verkställande Direktör 
Telefon: +46 18 19 49 50 
E-post: [email protected] 

Pontus Kågerman, Styrelseordförande 
Tel: +46 703 49 29 45 
E-post: [email protected] 

Alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/ 

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för Nasdaq Stockholm First North Growth Market. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av detta pressmeddelande. 

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected] +46 8 545 271 00.


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50