Flerie Invest AB meddelar utfall av budpliktsbudet på Lipum AB (publ) DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. PRESSMEDDELAN...
Flerie Invest AB erhåller FDI-godkännande för budpliktsbudet avseende Lipum AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Pressmeddelan...
Flerie Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägarna och konvertibelinnehavaren i Lipum AB (publ) samt offentliggör erbjudandehandling DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. PRESSMEDDELAN...
Flerie Invest AB har ökat sitt innehav i Lipum AB (publ) varigenom budplikt uppkommer DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPS­ERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER Flerie Invest AB, org. nr. 556856-6615 ("Flerie") har idag f...
Flerie Invest AB has increased its holding in Lipum AB (publ), whereby an obligation to make a mandatory bid arises THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE A PUBLIC TENDER OFFER OR OTHERWISE AN OFFER TO ACQUIRE SHARES Flerie Invest AB, reg no. 556856-6615 ("Flerie") has today acquired 859 share...
Flerie stärker styrelsen med erfarna branschexperter Flerie Invest AB, ett globalt investmentbolag inom bioteknik och läkemedel, förstärker styrelsen med tre seniora branschexperter i form av Cecilia Edström, Jenni Nordborg och And...
Flerie appoints seasoned industry experts to its Board of Directors Flerie, a global biotech and pharma investor managing over 30 companies in Europe, Israel and the US, today announced the appointment of three seasoned industry experts to join E...
Flerie Invest AB meddelar utfall av budpliktsbudet på Toleranzia AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. PRESSMEDDELAN...
Flerie Invest AB offentliggör erbjudandehandling avseende uppköpserbjudande till aktieägarna i Toleranzia AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. PRESSMEDDELAN...
Flerie Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Toleranzia AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Pressmeddelan...
Flerie Invest AB har ökat sitt innehav i Toleranzia AB varigenom gränsen för budplikt passerats DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPS­ERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER Flerie Invest AB ("Flerie Invest") har idag förvärvat 446 00...
Flerie Invest AB has increased its holding in Toleranzia AB, whereby the limit for mandatory bidding has been exceeded. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE A PUBLIC TENDER OFFER OR OTHERWISE AN OFFER TO ACQUIRE SHARES Flerie Invest AB ("Flerie Invest") has today acquired 446,009 shares in Toler...
Flerie Invest AB meddelar utfall av budpliktsbudet på Xintela AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Pressmeddelan...
Flerie Invest AB offentliggör erbjudandehandling avseende uppköpserbjudande till aktieägarna i Xintela AB Flerie Invest AB ("Flerie Invest") har idag offentliggjort en erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Xintela AB ("Xintela") som den 31 au...
Flerie Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Xintela AB Bakgrund Flerie Invest AB ("Flerie Invest") offentliggjorde den 4 augusti 2022 att bolaget förvärvat 33 200 000 ytterligare aktier i Xintela AB, org.nr 556780-3480, ("Xintela") t...
Flerie Invest AB har ökat sitt innehav i Xintela AB varigenom gränsen för budplikt passerats DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER Flerie Invest AB ("Flerie Invest") har förvärvat ytterligare...
Flerie Invest AB has increased its holding in Xintela AB, whereby the lim-it for mandatory bidding has been exceeded THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE A PUBLIC TENDER OFFER OR OTHERWISE AN OFFER TO ACQUIRE SHARES Flerie Invest AB ("Flerie Invest") has acquired an additional 33,200,000 shar...

Om Flerie Invest

Prenumerera

Få löpande information från Flerie Invest via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat