Flerie Invest AB har ökat sitt innehav i Lipum AB (publ) varigenom budplikt uppkommer

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPS­ERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER

Flerie Invest AB, org. nr. 556856-6615 ("Flerie") har idag förvärvat 859 aktier i Lipum AB (publ), org. nr. 556813-5999 ("Lipum"). Fleries totala innehav i Lipum efter förvärvet uppgår till 2 981 553 aktier vilket ger 32,01 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2023:23 erhöll Flerie undantag från den budplikt som kunde uppkomma till följd av att Flerie tecknade sin andel i den företrädesemissionen som Lipum genomförde under 2023. Enligt undantaget uppkommer budplikt om Flerie sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Lipum.

Genom dagens förvärv av ytterligare aktier i Lipum uppkommer budplikt. Flerie avser att återkomma med besked om ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Lipum inom fyra veckor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Eldered, Executive Chairman eller Cecilia Scheele, CFO

Båda kontaktas på [email protected], 076 131 0127

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 1 mars 2024 klockan 17:00 CET.

Om Flerie

Flerie är en aktiv långsiktig global bioteknik- och läkemedelsinvesterare baserad i Stockholm och London som förvaltar en portfölj med över 30 investeringar i Europa, Israel och USA. Fleries långsiktiga strategi, operativ expertis och nätverk gör det möjligt för banbrytande teknologier inom läkemedelsutveckling och relaterade tjänster att nå patienter och marknaden. Flerie grundades 2011 av Thomas Eldered, som medgrundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem främsta kontraktstillverkare av läkemedel. För mer information, besök www.flerie.com.


Om Flerie Invest

Prenumerera

Få löpande information från Flerie Invest via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat