Pressmeddelanden

Flerie Invest AB meddelar utfall av budpliktsbudet på Lipum AB (publ) DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. PRESSMEDDELAN...
Flerie Invest AB erhåller FDI-godkännande för budpliktsbudet avseende Lipum AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Pressmeddelan...
Flerie Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägarna och konvertibelinnehavaren i Lipum AB (publ) samt offentliggör erbjudandehandling DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. PRESSMEDDELAN...
Flerie Invest AB har ökat sitt innehav i Lipum AB (publ) varigenom budplikt uppkommer DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPS­ERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER Flerie Invest AB, org. nr. 556856-6615 ("Flerie") har idag f...
Flerie Invest AB has increased its holding in Lipum AB (publ), whereby an obligation to make a mandatory bid arises THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE A PUBLIC TENDER OFFER OR OTHERWISE AN OFFER TO ACQUIRE SHARES Flerie Invest AB, reg no. 556856-6615 ("Flerie") has today acquired 859 share...
Flerie stärker styrelsen med erfarna branschexperter Flerie Invest AB, ett globalt investmentbolag inom bioteknik och läkemedel, förstärker styrelsen med tre seniora branschexperter i form av Cecilia Edström, Jenni Nordborg och And...
Visa fler pressmeddelanden

Finansiell kalender

Om Flerie Invest

Prenumerera

Få löpande information från Flerie Invest via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat