Flerie Invest AB har ökat sitt innehav i Toleranzia AB varigenom gränsen för budplikt passerats

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPS­ERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER

Flerie Invest AB ("Flerie Invest") har idag förvärvat 446 009 aktier i Toleranzia AB ("Toleranzia"). Flerie Invests totala innehav i Toleranzia efter förvärvet uppgår till 33 539 040 aktier vilket ger 30,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Gränsen för budplikt har därmed passerats. Flerie Invest avser att återkomma med besked om ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Toleranzia inom fyra veckor.

"Utvecklingen i Toleranzia går framåt och vi ser fram emot fortsatta framgångar för bolaget" säger Thomas Eldered, Flerie Invest.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Eldered, President eller Cecilia Scheele, CFO

Båda kontaktas på [email protected], 076 131 0127

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 2 november 2022 klockan 19:00 CET.

Om Flerie Invest AB

Flerie Invest är en aktiv och långsiktig global investerare i bioteknik och läkemedel baserad i Stockholm och London och förvaltar en portfölj med cirka 30 företag i Europa, Israel och USA. Fokus ligger på att göra det möjligt för banbrytande organisationer som är verksamma inom läkemedelsutveckling och tjänster att lyckas genom att förse dem med resurser och expertis.

Portföljen omfattar ett brett spektrum av områden, som immunonkologi, metabola sjukdomar och organisationer för utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel, med potential att ha en betydande inverkan på hälsa och välbefinnande. Flerie Invest grundades 2010 av Thomas Eldered, som också var med och grundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem största kontraktstillverkare av läkemedel. För mer information, besök www.flerie.com.


Om Flerie Invest

Prenumerera

Få löpande information från Flerie Invest via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat