Flerie Invest AB har ökat sitt innehav i Xintela AB varigenom gränsen för budplikt passerats

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER

Flerie Invest AB ("Flerie Invest") har förvärvat ytterligare 33 200 000 aktier i Xintela AB ("Xintela") till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie i en riktad nyemission i Xintela, vilken beslutades av styrelsen i Xintela den 18 juli 2022 och godkändes av den extra bolagsstämman den 3 augusti 2022.

Flerie Invest har tidigare förvärvat 71 406 962 aktier i Xintela till en teckningskurs om 0,25 kronor efter teckning utan företrädesrätt i den företrädesemission som beslutades av styrelsen i Xintela den 20 maj 2022.

Flerie Invests totala innehav i Xintela efter förvärvet uppgår till 34 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Gränsen för budplikt har därmed passerats. Flerie Invest avser att återkomma med besked om ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Xintela inom fyra veckor.

"Vi är glada över att kunna öka vårt långsiktiga engagemang i Xintela och ser fram emot att få bidra till framgång för de viktiga läkemedel bolaget utvecklar" säger Thomas Eldered,  Flerie Invest.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Eldered, President eller Cecilia Scheele, CFO

Båda kontaktas på [email protected], 076 131 0127

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 4 augusti 2022 klockan 08:00 CEST.

Om Flerie Invest AB

Flerie Invest är en aktiv och långsiktig global investerare i bioteknik och läkemedel baserad i Stockholm och London och förvaltar en portfölj med cirka 30 företag i Europa, Israel och USA. Fokus ligger på att göra det möjligt för banbrytande organisationer som är verksamma inom läkemedelsutveckling och tjänster att lyckas genom att förse dem med resurser och expertis.

Portföljen omfattar ett brett spektrum av områden, som immunonkologi, metabola sjukdomar och organisationer för utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel, med potential att ha en betydande inverkan på hälsa och välbefinnande. Flerie Invest grundades 2010 av Thomas Eldered, som också var med och grundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem största kontraktstillverkare av läkemedel. För mer information, besök www.flerie.com.


Om Flerie Invest

Prenumerera

Få löpande information från Flerie Invest via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat