REG
DS Plattformen slutför förvärvet av Whitepearl Holdings Limited (omvänt förvärv), byter namn till White Pearl Technology Group AB och avser att genomföra listbyte till Nasdaq First Plattformen AB, org.nr 556939-8752 ("DS Plattformen" eller "Bolaget"), har nu genomfört förvärvet av Whitepearl Holdings Limited (ett s.k. omvänt förvärv), som initialt offentlig...
REG
DS Plattformen completes the acquisition of Whitepearl Holdings Limited (reverse takeover), changes name to White Pearl Technology Group AB and intends to change listing to Nasdaq DS Plattformen AB, reg. no. 556939-8752 ("DS Plattformen" or the "Company"), has now completed the acquisition of Whitepearl Holdings Limited (a so-called reverse takeover), init...
REG
Marco Marangoni - ny vd för DS Plattformen En konsekvens av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited som DS Plattformens årstämma beslutade om, är att Marco Marangoni tar över vd-posten på DS Plattformen från...
REG
Marco Marangoni - new CEO at DS Plattformen A consequence of the reversed acquisition of Whitepearl Holdings Limited that was approved at DS Plattformens Annual General Meeting is a change in management. Marco Marangoni st...
REG
DS Plattformen fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier Vid årsstämman den 11 april 2023 i DS Plattformen, org.nr 556939-8752 ("DS Plattformen" eller "Bolaget"), beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier, innebärande att femton...
REG
DS Plattformen determines record date for reverse share split The annual general meeting of DS Plattformen, reg. no. 556939-8752 ("DS Plattformen" or the "Company"), held on 11 April 2023 (the "AGM"), resolved on a reverse share split where...
REG
Kvartalsrapport 28 april utgår Då Whitepearl Holdings Limited, som förvärvats av DS Plattformen genom godkännande på bolagsstämman den 11 april, publicerar rapporter halvårsvis, kommer kvartalsrapporten som av...
REG
Kommuniké från årsstämman den 11 april 2023 DS Plattformen AB (publ) ("DS Plattformen" eller "Bolaget") meddelande genom pressmeddelande den 21 december 2022 att Bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whi...
REG
Bulletin from the Annual General Meeting on April 11, 2023 DS Plattformen AB (publ) ("DS Plattformen" or the "Company") announced, through a press release made public on December 21, 2022, that the Company has entered into an agreement t...
REG
Kallelse till årsstämma Aktieägarna i DS Plattformen AB (publ), org.nr 556939-8752 ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 11 april 2023 klockan 11:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsg...
REG
Notice to annual general meeting The shareholders of DS Plattformen AB (publ), reg. no. 556939-8752 (the "Company"), are hereby convened to the annual general meeting (the "AGM") on Tuesday, April 11, 2023, at 1...
REG MAR
DS Plattformen AB erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market DS Plattformen AB ("DS Plattformen" eller "Bolaget") har, som offentliggjordes den 21 december 2022, ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited med...
REG
Offentliggörande av årsredovisning för 2022 DS Plattformens årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. För ytterligare information kontakta: Bo Lindén, VD, [email protected] DS Plattformen AB...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2022 1 oktober - 31 december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 2,5 (15,5) MSEK • Resultat efter finansnetto uppgick till -1,7 (1,7) MSEK • Resultatet efter skatt för perioden upp...
REG MAR
DS Plattformen ingår avtal om förvärv av Whitepearl Holdings Limited (s.k. omvänt förvärv) DS Plattformen AB ("DS Plattformen") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl"). 
REG MAR
DS Plattformen enters agreement regarding acquisition of Whitepearl Holdings Limited (so-called reverse takeover) DS Plattformen AB ("DS Plattformen") has entered an agreement regarding the acquisition of all shares in Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl").
REG
Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Green Apps Technologies International Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Green Apps Technologies International.
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma 24 oktober 2022 DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 24 oktober 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44