Pressmeddelanden

REG
Kallelse till årsstämma Aktieägarna i DS Plattformen AB (publ), org.nr 556939-8752 ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 11 april 2023 klockan 11:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsg...
REG
Notice to annual general meeting The shareholders of DS Plattformen AB (publ), reg. no. 556939-8752 (the "Company"), are hereby convened to the annual general meeting (the "AGM") on Tuesday, April 11, 2023, at 1...
REG MAR
DS Plattformen AB erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market DS Plattformen AB ("DS Plattformen" eller "Bolaget") har, som offentliggjordes den 21 december 2022, ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited med...
REG
Offentliggörande av årsredovisning för 2022 DS Plattformens årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. För ytterligare information kontakta: Bo Lindén, VD, [email protected] DS Plattformen AB...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2022 1 oktober - 31 december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 2,5 (15,5) MSEK • Resultat efter finansnetto uppgick till -1,7 (1,7) MSEK • Resultatet efter skatt för perioden upp...
REG MAR
DS Plattformen ingår avtal om förvärv av Whitepearl Holdings Limited (s.k. omvänt förvärv) DS Plattformen AB ("DS Plattformen") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl"). 
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
https://www.dsplattformen.se/
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0011204858

IR-Kontakt

Bo Lindén VD [email protected]