Dokument

Datum Rubrik
Inbjudan att teckna aktier i Dividend Sweden
Varför investera i Dividend Sweden? - Emissionsfolder
Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan företräde
Villkor för Dividend Sweden 26 435 918 teckningsoptioner TO 1B
Inbjudan att teckna units i Dividend Sweden
Inbjudan att teckna units i Dividend Sweden - Emissionsfolder
Villkor konvertibel
Inbjudan att teckna units
Investeringsmemorandum

Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44