REG

Marco Marangoni - ny vd för DS Plattformen

En konsekvens av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited som DS Plattformens årstämma beslutade om, är att Marco Marangoni tar över vd-posten på DS Plattformen från Bo Lindén. 

Att vd-bytet skulle äga rum i samband med det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited, kommunicerades i ett tidigare pressmeddelande från den 21 december 2022. Bytet sker för att spegla förändringarna i bolagets verksamhet som följer av förvärvet.

Marco Marangoni är vd i White Pearl Technology Group sedan 2020 och har över trettio års erfarenhet från ledande befattningar i flera multinationella IT-företag i Europa, Sydamerika, Afrika och Mellanöstern. Han har en administrativ och kommersiell teknisk examen från Milano, ITC.

Mer information om förvärvet finns att läsa i kommunikén från årsstämman den 11 april 2023.

För ytterligare information kontakta:

Marco Marangoni, CEO, White Pearl Technology Group 

E-post: [email protected] 

Telefon: +598 93 370 044

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som historiskt investerat i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar. Bolagets verksamhet kommer dock att ändras i enlighet med vad årsstämman beslutat om.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44