Kommuniké från Årsstämma Awardit AB (publ) Awardit AB (publ) har den 20 maj 2022 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. 
REG MAR
Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2022 Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022. 
Inbjudan till investerarpresentation - delårsrapport Q1-2022 Den 13 maj kl 10.00 ger Erik Grohman (VD) en presentation av Awardit och delårsrapporten för Q1 2022. Rapporten publiceras 08.30 och tillgängliggörs samtidigt på Awardits webbsid...
Invitation to investors presentation - Quarterly report Q1-2022 On May 13 at 10.00 AM Erik Grohman (CEO) gives an investors presentation about Awardit and the quarterly report of Q1 2022. The report will be publically available at 08.30 AM an...
Kallelse till årsstämma 2022 i Awardit AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB Aktieägarna i Awardit AB (publ), org-nr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 20 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snick...
Kommuniké från extra bolagsstämma Awardit AB (publ) har den 4 april 2022 hållit extra bolagsstämma.   I det följande redogörs för beslutens huvudsakliga innehåll.  Teckningsoptionsbaserat incitamentsprogramExtra...
Bulletin from the extraordinary general meeting Awardit AB (publ) ("the Company") held an extraordinary general meeting on 4 april 2022.   A summary of the adopted resolutions follows below. Warrant-based incentive programThe...
REG MAR
Kallelse till Extra Bolagsstämma Aktieägarna i Awardit AB (publ), org nr 556575-8843, kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 april 2022 kl 14:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.
REG MAR
Bokslutskommuniké 2021 - Awardit AB (publ) Okt - Dec 2021 • Nettoomsättningen uppgick till 229,5 (88,4) mkr, varav förvärvad nettoomsättning 103,5 mkr. • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 44,4 (12,5) mkr och EBIT-mar...
REG MAR
Year-end Report 2021 - Awardit AB (publ) Oct - Dec 2021 • Net revenue amounted to MSEK 229.5 (88.4), of which acquired net revenue was MSEK 103.5. • Operating result EBIT amounted to MSEK 44.4 (12.5) and EBIT margin am...
Inbjudan till investerarpresentation - delårsrapport Q4-2021 Den 25 februari kl 10.00 ger Niklas Lundqvist (VD) en presentation av Awardit och delårsrapporten för Q4 2021. Rapporten publiceras 08.30 och tillgängliggörs samtidigt på Awardit...
Invitation to investors presentation - Quartely report Q4-2021 On February 25 at 10.00 AM Niklas Lundqvist (CEO) gives an investors presentation about Awardit and the quarterly report of Q4 2021. The report will be publically available at 08...
REG MAR
Awardit AB (pub) har utsett Erik Grohman till ny VD, grundaren Niklas Lundqvist kvar med fokus på fortsatt expansion Awardit AB (publ) ("Awardit" eller "Bolaget") har rekryterat Erik Grohman som ny VD från den 7 mars 2022. Erik efterträder Niklas Lundqvist som är grundare och varit VD sedan bol...
REG MAR
Awardit AB (publ) has appointed Erik Grohman as new CEO, with founder Niklas Lundqvist continuing to focus on further expansion Awardit AB (publ) ("Awardit" or "the Company") has recruited Erik Grohman as the new CEO from March 7, 2022. Erik succeeds Niklas Lundqvist who is the founder and has been CEO si...
Awardit AB har ingått ett samarbetsavtal med ett ledande betaltjänstföretag Awardit AB (publ) har ingått ett samarbetsavtal med ett ledande betaltjänstföretag. Avtalet avser marknadsföring och försäljning av digitala presentkort på den svenska marknaden....
Awardit AB has entered into a cooperation agreement with a leading payment service company Awardit AB (publ) has entered into a cooperation agreement with a leading payment service company. The agreement covers marketing and sales of digital gift cards on the Swedish m...
Awardit AB har utsett Cecilia Ponthan till ny Chief Financial Officer Awardit AB (publ) har idag utsett Cecilia Ponthan till ny Chief Financial Officer (CFO) för koncernen. Cecilia Ponthan tillträder tjänsten den 7 januari 2022. Cecilia Ponthan k...
Awardit AB has appointed Cecilia Ponthan as new Chief Financial Officer Awardit AB (publ) ("Awardit") today appointed Cecilia Ponthan as new Chief Financial Officer (CFO). Cecilia Ponthan will assume the position on 7 January 2022. Cecilia Ponthan ha...

Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB