REGMAR

Bokslutskommuniké 2021 - Awardit AB (publ)

Okt - Dec 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 229,5 (88,4) mkr, varav förvärvad nettoomsättning 103,5 mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 44,4 (12,5) mkr och EBIT-marginalen uppgick till 19,3 (14,2) procent.
 • EBITA-resultatet uppgick till 57,2 (14,5) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 24,9 (16,4) procent.
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 3,02 (1,37) kr och EBITA per aktie uppgick till 7,35 (2,17) kr.

Jan - Dec 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 529,3 (278,6) mkr, varav förvärvad nettoomsättning 184,4 mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 63,5 (29,9) mkr och EBIT-marginalen uppgick till 12,0 (10,7) procent.
 • EBITA-resultatet uppgick till 93,2 (37,4) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 17,6 (13,4) procent.
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 4,24 (3,28) kr och EBITA per aktie uppgick till 12,94 (5,60) kr.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 1 december genomförde Awardit en riktad nyemission om ca 192 mkr. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Skandia Liv, deltog i den riktade nyemissionen, vilken var kraftigt övertecknad (se vidare i pressrelease på bolagets hemsida).
 • Den 1 december undertecknade ägarna till Prämie Direkt GmbH och Awardit ett aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Prämie Direkt GmbH. Köpeskillingen uppgick till 179,1 mkr (17,5 meur), varav 149,5 mkr (14,5 meur) erlades kontant, 15,5 mkr (1,5 meur) i form av säljarrevers och 15,5 mkr (1,5 meur) i Awardit-aktier genom en riktad apportemission. I samband med förvärvet tecknades nya förvärvskrediter på 70 mkr, med en löptid på 48 månader och med förfallodatum 30 oktober 2025.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 2 februari utsåg Awardit Erik Grohman till ny VD med tillträde den 7 mars. Grundaren Niklas Lundqvist fortsätter i bolaget med fokus på förvärv och affärsutveckling (se vidare i pressrelease på bolagets hemsida).

I en kommentar till helåret säger VD Niklas Lundqvist:

"Fjärde kvartalet blev Awardits i särklass bästa kvartal någonsin och det avslutade vårt bästa år någonsin, ett år präglat av flera viktiga förvärv i kombination med en stark organisk och successivt tilltagande tillväxt samt god lönsamhet. 2022 har inletts med en organisk tillväxt på 54 procent i januari och det är med stor framtidstro som jag snart kommer att gå in i min nya roll med fullt fokus på M&A och affärsutveckling."

För ytterligare information, kontakta:

VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70482 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i form av handelsmöjligheter och partnernätverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av presentkort. Lösningarna tillhandahålls som huvudregel på white label basis men Awardit driver även ett flertal private labels. Awardit är Nordens största företag och plattform i branschen.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08:30.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB