Pressmeddelanden

Kommuniké från Årsstämma Awardit AB (publ) Awardit AB (publ) har den 20 maj 2022 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. 
REG MAR
Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2022 Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022. 
Inbjudan till investerarpresentation - delårsrapport Q1-2022 Den 13 maj kl 10.00 ger Erik Grohman (VD) en presentation av Awardit och delårsrapporten för Q1 2022. Rapporten publiceras 08.30 och tillgängliggörs samtidigt på Awardits webbsid...
Invitation to investors presentation - Quarterly report Q1-2022 On May 13 at 10.00 AM Erik Grohman (CEO) gives an investors presentation about Awardit and the quarterly report of Q1 2022. The report will be publically available at 08.30 AM an...
Kallelse till årsstämma 2022 i Awardit AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB Aktieägarna i Awardit AB (publ), org-nr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 20 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snick...
Kommuniké från extra bolagsstämma Awardit AB (publ) har den 4 april 2022 hållit extra bolagsstämma.   I det följande redogörs för beslutens huvudsakliga innehåll.  Teckningsoptionsbaserat incitamentsprogramExtra...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB