REG
Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ) Idag har årsstämman 2024 hållits i Wise Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Wise Group"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman. Kallelsen till stä...
REG MAR
Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2024 Finansiell utveckling januari - mars 2024 • Omsättningen uppgick till 183,9 Mkr (234,2) vilket är 21 procent lägre än föregående år. • EBITDA uppgick till 8,7 Mkr (16,3) och EB...
REG
Wise Group AB (publ) Årsredovisning för 2023 Idag, fredag den 19 april 2024, publicerar Wise Group AB sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023 på bolagets hemsida https://investor.wisegroup.se/. För ytterligare informat...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 17.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregis...
REG
Större aktieägare utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Wise Group AB Styrelsen i Wise Group AB (publ) har idag informerats om att en av dess större aktieägare, Erik Mitteregger genom Erik Mitteregger förvaltnings AB, har utfärdat köpoptioner i Wis...
REG
Wise Group AB (publ.): Tobias Berglund utsedd till VD Styrelsen för Wise Group AB har i dag beslutat att utse Tobias Berglund till VD för Wise Group AB. Tobias Berglund utsågs till tillförordnad VD den 21 november 2023 och tillträde...
REG MAR
Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 oktober - 31 december 2023  Finansiell utveckling oktober - december 2023 • Omsättningen uppgick till 195,9 Mkr (247,9) vilket är 21 procent lägre än föregående år. • EBITDA uppgick till -5,7 Mkr (14,9)...
REG
Wise Group AB (publ.): Ytterligare effektiviseringar - Stärkt affärsfokus i koncernledningen Wise Group AB stärker koncernens försäljningsfokus genom att dotterbolags-VD:arna Jenny Berge (SalesOnly AB och K2 Search AB), Andreas Cederlund (Wise Professionals AB), Mathias...
REG MAR
Ingrid Höög lämnar VD-posten, Tobias Berglund tillträder som tillförordnad VD Styrelsen för Wise Group AB har beslutat att entlediga Ingrid Höög från anställningen som VD för Wise Group AB. Tobias Berglund har utsetts till t.f. VD och tillträder med omedel...
REG MAR
Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2023 Finansiell utveckling juli - september 2023 • Omsättningen uppgick till 162,2 Mkr (198,1) vilket är 18 procent lägre än förgående år. • EBITDA uppgick till -1,0 Mkr (11,9) och...
REG
Wise Group utser valberedning I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group ABs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De...
REG MAR
Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 april - 30 juni 2023 Finansiell utveckling april - juni 2023 • Omsättningen uppgick till 210,8 Mkr (236,8) vilket är 11 procent lägre än föregående år. • EBITDA uppgick till -2,0 Mkr (20,3) och EBI...
REG
Sabina Lindström anställs som Chief HR officer (CHRO) och medlem av koncernens ledningsgrupp Wise Group har i dag anställt Sabina Lindström som "Chief HR officer" (CHRO) med tillträde 1 september 2023. Hon kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp. I rollen som CHRO ans...
REG
Förändring i koncernledningen och Wise Group utser hållbarhetschef Jeanne Sinclair utses till Wise Groups hållbarhetschef och tar plats i Wise Groups koncernledning från den 29 juni 2023. Jeanne har varit anställd i Wise Group sedan januari 2019...
REG
Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ) Idag har årsstämman 2023 hållits i Wise Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Wise Group"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman. Årsstämman besluta...
REG MAR
Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Finansiell utveckling januari - mars 2023 • Omsättningen uppgick till 234,2 Mkr (227,6) vilket är 3 procent högre än föregående år. • EBITDA uppgick till 16,3 Mkr (20,8) och EB...
REG
Wise Group AB (publ) Årsredovisning för 2022 Idag, torsdagen den 13 april 2023, publicerar Wise Group AB sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida https://investor.wisegroup.se/. För ytterligare infor...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 klockan 17.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregis...

Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]