Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ) Idag har årsstämman 2024 hållits i Wise Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Wise Group"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman. Kallelsen till stä...
REG MAR
Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2024 Finansiell utveckling januari - mars 2024 • Omsättningen uppgick till 183,9 Mkr (234,2) vilket är 21 procent lägre än föregående år. • EBITDA uppgick till 8,7 Mkr (16,3) och EB...
REG
Wise Group AB (publ) Årsredovisning för 2023 Idag, fredag den 19 april 2024, publicerar Wise Group AB sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023 på bolagets hemsida https://investor.wisegroup.se/. För ytterligare informat...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 17.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregis...
REG
Större aktieägare utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Wise Group AB Styrelsen i Wise Group AB (publ) har idag informerats om att en av dess större aktieägare, Erik Mitteregger genom Erik Mitteregger förvaltnings AB, har utfärdat köpoptioner i Wis...
REG
Wise Group AB (publ.): Tobias Berglund utsedd till VD Styrelsen för Wise Group AB har i dag beslutat att utse Tobias Berglund till VD för Wise Group AB. Tobias Berglund utsågs till tillförordnad VD den 21 november 2023 och tillträde...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké
Delårsrapport Q1 2025 Delårsrapport
Årsstämma 2025 Årsstämma

Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]