REGMAR

Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 oktober - 31 december 2023

 Finansiell utveckling oktober - december 2023

 • Omsättningen uppgick till 195,9 Mkr (247,9) vilket är 21 procent lägre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till -5,7 Mkr (14,9) och EBITDA-marginalen uppgick till -2,9 procent (6,0). EBITDA inkluderar personalkostnader av engångskaraktär och kostnader för ny IT miljö med totalt 12,8 Mkr (4,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,0 Mkr (-6,4) och rörelsemarginalen till -6,1 procent (-2,6). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts- och immateriella tillgångar om 6,2 Mkr (8,3), nedskrivning av goodwill om 0 Mkr (13,0). Rörelseresultatet inkluderar personalkostnader av engångskaraktär och kostnader för ny IT miljö med totalt 12,8 Mkr (4,5).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12,2 Mkr (-7,1).
 • Periodens resultat uppgick till -10,1 Mkr (-7,5).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,37 kr (-1,01) och efter utspädning till -1,37 kr (-1,01).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,8 Mkr (28,1).

Finansiell utveckling januari - december 2023

 • Omsättningen uppgick till 803,1 Mkr (910,5) vilket är 12 procent lägre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 7,6 Mkr (67,9) och EBITDA-marginalen uppgick till 0,9 procent (7,5). EBITDA inkluderar personalkostnader av engångskaraktär och kostnader för ny IT miljö med totalt 26,1 Mkr (6,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,8 Mkr (29,5) och rörelsemarginalen till -2,3 procent (3,2). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts- och immateriella tillgångar om 26,4 Mkr (25,5), nedskrivning av goodwill om 0 Mkr (13,0). Rörelseresultatet inkluderar personalkostnader av engångskaraktär och kostnader för ny IT miljö med totalt 26,1 Mkr (6,1).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19,7 Mkr (26,8).
 • Periodens resultat uppgick till -16,2 Mkr (19,1).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,19 kr (2,59) och efter utspädning till -2,19 kr (2,59).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,9 Mkr (57,7).
 • Styrelsen föreslår stämman utdelning om 0 kr per aktie (4,00).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Berglund Tf VD och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 76-000 18 39, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 08:30 CET.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]