REG

Större aktieägare utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Wise Group AB

Styrelsen i Wise Group AB (publ) har idag informerats om att en av dess större aktieägare, Erik Mitteregger genom Erik Mitteregger förvaltnings AB, har utfärdat köpoptioner i Wise Group AB till ledande befattningshavare i Wise Group AB. Sammanlagt har 65 000 köpoptioner utfärdats till 8 personer.

Varje köpoption har utfärdats till priset 0,75 kronor, vilket motsvarar marknadsvärdet genom tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, och ger innehavaren rätt att under perioden 9 mars 2026 - 16 mars 2026 förvärva en aktie av i Wise Group AB till priset 40,00 kronor.

Wise Group AB har inte medverkat i utfärdandet av köpoptionerna och kommer inte att belastas av några kostnader med anledning av detta.

För frågor kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ), tel: +46 8 555 290 00.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]